Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hva står det om seksuelle overgrep i straffeloven?

Seksuelle overgrep er en fellesbetegnelse for straffbare sedelighetsforbrytelser. Det finnes en rekke bestemmelser om overgrep i straffeloven, som kan avhenge av både hva slags handling som er foretatt, fornærmedes alder og  gjerningspersonens tilknytning til offeret.


Seksuell omgang

Begrepet «seksuell omgang» omfatter samleie og andre kvalifiserte former for seksuell aktivitet. Enhver inntrenging i kroppens hulrom av kroppsdeler eller gjenstander vil være seksuell omgang. Det finnes ikke noe vilkår om at handlingen hadde seksuell motivasjon. Også masturbasjon av en annen vil i mange tilfeller omfattes av begrepet. Lett berøring faller imidlertid normalt utenfor, men dette kan også være overgrep i form av ufrivillig seksuell handling eller seksuell handling ovenfor barn.

Dersom den seksuelle omgangen har blitt foretatt på visse måter vil det være voldtekt. For det første vil det være voldtekt hvis den seksuelle omgangen er fremtvunget ved vold eller truende atferd. For det andre vil det være voldtekt hvis den seksuelle omgangen er foretatt med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen. Du kan lese mer om vilkårene for voldtekt her. Strafferammen er normalt inntil 10 år, men er i en del alvorlige tilfeller inntil 21 år.

Seksuell handling

Begrepet «seksuell handling» omfatter mindre alvorlige tilfeller enn seksuell omgang på et menneske som ikke har samtykket til det. Typiske seksuelle handlinger vil være beføling av en annen persons bryster eller kjønnsorganer.

Slik seksuell handling straffes med bot eller fengsel inntil 1 år. Seksuell handling er og ulovlig om det er foretatt ovenfor noen under 16 år.

Seksuelt krenkende atferd

Begrepet «seksuelt krenkende atferd» rammer typisk blotting eller krenkende språk. Det avgjørende er at det utvises overfor en annen uten fysisk kontakt.

Les mer: Lav straff for seksuell trakassering.

Slik seksuelt krenkende atferd straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Kilder:

Straffeloven

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.