Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hva kan være tegn på at barn er utsatt for seksuelt overgrep?

Dersom barn og ungdom har vært utsatt for seksuelle overgrep kan dette gi utslag i ulike signaler og symptomer. Det finnes imidlertid ingen uttømmende liste over hvilke tegn utsatte barn og unge kan vise. Symptombildet kan være både sammensatt og utydelig. Barn kan også ha vært utsatt for seksuelle overgrep uten å vise spesielle symptomer eller reaksjoner.


Fysiske symptomer

Hvorvidt barn har fysiske symptomer etter seksuelle overgrep, avhenger i stor grad av hva slags handlinger barnet har vært utsatt for og hvor lenge det er siden. Det vanligste er at seksuelle overgrep mot barn ikke etterlater fysiske spor. Fysiske symptomer kan være klage over sårhet og/eller vondt i underlivet, blødning, utflod, og gjentatte urinveisinfeksjoner. Det er imidlertid viktig å være obs på at disse tilstandene er hyppig forekommende også for barn som ikke har vært utsatt for overgrep.

Andre fysiske symptomer kan for eksempel være blåmerker på huden. Også dette er imidlertid ikke uvanlig for barn i normal aktivitet. Fysiske symptomer kan dermed i seg selv sjeldent gi sikre holdepunkter for seksuelle overgrep.

Atferdsmessige symptomer

Undersøkelser av barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep viser stor variasjon i symptombildet, men det finnes likevel noen fellestrekk. Mange barn viser symptomer innenfor minst to av følgende områder: Angst, sinne, konsentrasjonsvansker i skolen, seksualisert atferd og psykosomatiske plager. Hvilke symptomer som melder seg, avhenger til en viss grad av alderen på barnet.

Nedenfor er en oversikt hentet fra Seksuelle overgrep mot barn –en veileder for hjelpeapparatet, utgitt av Sosial- og helsedirektoratet (2003) over typiske symptomer for ulike aldersgrupper. Tegnene og symptomene innenfor de yngre aldersgruppene kan være like aktuelle i de eldre aldersgruppene, men også her er det viktig å være klar over at symptomene ikke er uvanlige og kan skyldes helt andre ting enn seksuelle overgrep. Listen må derfor ikke brukes som en sjekkliste for å avgjøre om et barn er utsatt for seksuelle overgrep!

Barn fra 0 til 2 år

Det er ofte spesielt vanskelig å finne ut om symptomene hos barn i denne aldersgruppen skyldes seksuelle overgrep. Symptomene er ikke uvanlige og har ofte andre årsaker. Barna er videre ofte uten særlig taleevne, slik at de ikke får meldt i fra.

 • Angst under stell og bleieskift
 • Generelt engstelige, klamrende, sutrende og sinte
 • Forstyrret søvnmønster
 • Generelle tegn på mistrivsel
 • Skriketokter og/eller panikkanfall

Barn fra 3 til 5 år

 • Fortelle med ord at de er utsatt for overgrep
 • Gi uttrykk for at det er noe de ikke tør, kan eller vil snakke om
 • Smerter i magen og/eller hodet
 • Smerter og sårhet i underlivet (ikke alltid ytre tegn)
 • Problemer med vannlating/avføring etter at de er blitt renslige
 • Hyppige mareritt hvor barna kan bli paniske og utilgjengelige for trøst
 • Fjerne og stirrende i perioder
 • Fortvilelse, angst og depresjon
 • Problemer med tannpuss
 • Problemer med spising (spesielt barn som blir misbrukt oralt). Dette kan dreie seg om generelle spisevegring eller ulyst i forhold til spesielle typer mat som kan minne om sæd eller penis
 • Seksuell adferd uvanlig i forhold til alder og modenhet (seksualisert atferd)

Barn fra 6 til 12 år

 • Gi uttrykk for at de ikke har lyst til å leve, for at de har vanskelige liv eller true med å ta liv et av seg
 • Sterk skam- og skyldfølelse
 • Isolere seg fra andre barn
 • Bli mimikkfattige, innadvendte og deprimerte
 • Aggressivitet og/eller hyperaktivitet
 • Lærevansker (fra milde konsentrasjonsvansker via språkvansker til å virke psykisk utviklingshemmet uten å være det)
 • Bli uforutsigbare, høre stemmer, føle seg dirigert av fantasipersonligheter, ha lange perioder med fjernhet, leve ut forskjellige personligheter. Dette kan være barn som dissosierer.
 • Problemer knyttet til hygiene, eksempelvis ved å nekte å dusje, ignorere personlig hygiene eller ved å være tvangsmessig opptatt av å være ren
 • Forvirring rundt egen kjønnsrolle, eksempelvis kan enkelte jenter som blir misbrukt prøv e å bli som gutter, mens andre vil prøve å være hyperfeminine, ofte på en overdrev en måte
 • Seksuell adferd uvanlig i forhold til alder og modenhet (seksualisert atferd)

Barn i puberteten/ungdomsår

 • Nye trekk i denne aldersgruppen kan være følgende:
 • Tidlig seksuell debut, prostitusjon/promiskuøs atferd og rusmisbruk
 • Synkende skoleprestasjoner
 • Jenter vil kunne kle og oppføre seg utfordrende
 • Innblanding i kriminelle aktiviteter
 • Selvmordsfare mer uttalt
 • Selvskading
 • Rømming hjemmefra, særlig når overgrepene foregår hjemme
 • Forgripe seg seksuelt på jevnaldrende eller yngre barn
 • Utvikler ulike former for spiseforstyrrelser, herunder også overvekt
 • Mer uttalte dissosiasjonssymptomer, som beskrevet over
 • Angst- og tvangslidelser, depresjoner og psykoser

Kilder:

www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/seksuelle-overgrep-mot-barn

www.fmso.no

Les også artikkelen om samværsnekt ved mistanke om overgrep, samt artikkelen på Foreldretvist.no om samvær ved mistanke om vold eller overgrep.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.