Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hva kan brukes som bevis i overgrepssaker?

Innenfor strafferetten skal enhver rimelig tvil komme den tiltalte til gode. Dersom politiet ikke er sikre på at bevisene holder i retten, blir det ikke tatt ut tiltale. Dette innebærer at det skal gode bevis til for at gjerningsmannen skal bli dømt i en sak om seksuelle overgrep.


Hva kan brukes som bevis?

Som den klare hovedregel kan alle forhold som er med på å styrke offerets påstand brukes som bevis. Dette innebærer blant annet biologiske bevis, vitneutsagn, videoopptak eller for eksempel chatmeldinger.

Har for eksempel en eller flere personer vært vitne til overgrep vil dette kunne brukes som bevis og ofte være avgjørende for at gjerningsmannen dømmes.

Det samme gjelder dersom for eksempel gjerningsmannen via elektroniske meldinger har innrømmet overfor offeret eller andre at han begikk voldtekten. Et typisk eksempel er at gjerningsmannen beklager seg overfor offeret i ettertid.

Et vanlig bevis i overgrepssaker er biologiske bevis. Dette innebærer blant annet sikring av biologiske spor på offeret fra gjerningsmannen. Slike biologiske bevis må sikres og oppbevares på en bestemt måte for at det skal kunne brukes som bevis i en straffesak.

Les mer om beviskrav for voldsoffererstatning.

Har du sår eller blåmerker på kroppen vil dette også kunne utgjøre bevis i en straffesak, i form av bilder og/eller journaler fra behandlingssted.

Lydopptak, videoopptak mv. kan også i utgangspunktet benyttes som bevis.

Har gjerningsmannen tidligere begått liknende overgrepshandlinger vil også dette kunne fremmes for retten som bevis for gjerningspersonens modus, også selv om det er snakk om tidligere anmeldelser som selv er henlagt.


Les mer om hvorfor man alltid burde anmelde seksuelle overgrep i denne artikkelen.


Kilder:

Straffeloven

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.