Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hva gjør en bistandsadvokat?

En bistandsadvokats oppgave er å ivareta fornærmedes og etterlattes rettigheter og interesser i straffesaker. Det gjelder både i forbindelse med anmeldelse, på etterforskningsstadiet, i rettsforhandlingene og ved søknad om voldsoffererstatning til Kontoret for voldsoffererstatning. Bistandsadvokaten vil møte de fornærmedes og etterlattes behov for informasjon og løpende orientering underveis i saken. Har du blitt utsatt for en straffbar handling og lurer på om du har krav på bistandsadvokat kan du kontakte oss her.


Fornærmedes interesser varierer noe fra sak til sak. En bistandsadvokat vil likevel typisk sørge for at gjerningspersonen blir dømt, samt at fornærmede får voldsoffererstatning for økonomisk tap og oppreisning for krenkelsen vedkommende har blitt utsatt for.

Anmelde saken?

Dersom du har krav på bistandsadvokat dekket av det offentlige, gjelder retten før anmeldelse er gitt til politiet. Det betyr at dersom du vurderer å anmelde en forbrytelse, kan du kostnadsfritt diskutere saken med en advokat før du anmelder. Bistandsadvokaten vil inngi anmeldelsen på fornærmedes vegne.

Etterforskningsstadiet

Under etterforskningsstadiet vil bistandsadvokaten være med i avhør, han vil ha innsyn i politidokumenter, samt begjære eventuelle skritt i etterforskningen som politiet ikke har foretatt.

Straffesaken

Under straffesaken vil bistandsadvokaten sitte sammen med politiet og ivareta klients interesser. Straffekravet er i hovedsak en oppgave for påtalemyndigheten, men bistandsadvokaten har muligheten til å påvirke også dette.

Bistandsadvokaten kan innkalle vitner og fremlegge bevis. På vegne av fornærmede og etterlatte kan advokaten da stille spørsmål til tiltalte, vitner og sakkyndige. Fornærmede og etterlatte med bistandsadvokat har videre rett til å kommentere bevisførselen underveis, samt til å komme med en sluttbemerkning. Dette bør imidlertid gjøres med veiledning fra bistandsadvokaten.

En viktig oppgave under straffesaken er videre å fremlegge krav om erstatning.

Søke voldsoffererstatning

Etter at saken er avsluttet, vil bistandsadvokatens oppgave være begrenset til arbeid ovenfor Kontoret for voldsoffererstatning. Selv om en straffesak er avsluttet eller henlagt, vil man ha krav på oppnevnelse av bistandsadvokat for å søke voldsoffererstatning. Å ha bistandsadvokat er imidlertid ingen forutsetning for å fremme et erstatningskrav.

Du kan lese mer om hva en bistandsadvokat gjør, samt andre spørsmål om bistandsadvokaters arbeid, ved å trykke på lenken.

Kontakt advokat dersom du har spørsmål

Den som er utsatt for overgrep eller familievold vil i utgangspunktet ha krav på kostnadsfri bistandsadvokat, som også kan være med i avhør. Trykk her dersom du lurer på om du har krav på advokat i forbindelse med saken din, eller har andre spørsmål.

.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.