Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hva er voldtekt?

Voldtekt er å bruke truende atferd eller bruke vold for å skaffe seg seksuell omgang, slik det er definert i straffeloven. Det kan også være at en person har seksuell omgang  med noen som er ute av stand til å motsette seg handlingen. Likestilt med dette er situasjonen der en person ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv. Seksuell omgang med barn under 14 år er også å anse som voldtekt etter straffeloven selv om de andre kriteriene ikke er til stede. Dette er fordi så barn under 14 år ikke anses å ha samtykkekompetanse til seksuell omgang. Husk at du har krav på gratis advokathjelp ved mange tilfeller av seksuelle overgrep – ta kontakt med våre advokater her.


Det er dermed et krav til hvilken handling som har blitt utført og hvordan denne handlingen har blitt utført.

Hvilken handling må ha blitt utført?

I kravet til hvilken handling som må ha blitt utført ligger det at ikke all menneskelig kontakt er seksuell. Det må det foreligge «seksuell omgang».

Begrepet omfatter naturligvis samleie. Det mange ikke vet er at begrepet også rammer andre tilfeller. Enhver inntrenging i kroppens hulrom av gjenstander eller kroppsdeler vil være seksuell omgang, for eksempel slikking eller fingring. Det er ikke et vilkår at handlingen har seksuell motivasjon. Også onanering av en viss intensitet vil i mange tilfeller være seksuell omgang.
Lurer du på hva forskjellen mellom overgrep, overfall og voldtekt er kan du lese mer om dette her.

Hvordan må denne handlingen ha blitt utført?

Dersom det har blitt foretatt seksuell omgang må denne ha skjedd på en viss måte. Er den seksuelle omgangen frivillig fra begge parters side vil det naturligvis ikke være voldtekt.

For det første vil det være voldtekt hvis den seksuelle omgangen har skjedd ved «vold» eller «truende atferd».

Voldsbegrepet skal forstås vidt. Om vilkåret er oppfylt må bero på en konkret vurdering fra sak til sak. Typiske eksempler er slag, kvelertak eller å holde igjen en annen med makt. Det vil fortsatt være vold selv om ofret ikke har ytt motstand.

Hva som utgjør «truende atferd» må også avgjøres konkret. Typiske eksempler kan være trusler. Gjerningsmannen kan typisk si «jeg skal drepe deg hvis vi ikke har sex» eller «jeg skal ødelegge livet ditt hvis du ikke gjør som jeg sier». Men det kan også være mindre alvorlig press, slik som at gjerningsmannen sier han vil publisere nakenbilder om hun ikke gjør som han sier.

For det andre vil det være voldtekt om gjerningsmannen har foretatt den seksuelle omgangen med noen som er «bevisstløs» eller av andre grunner er «ute av stand til å motsette seg handlingen».

Det typiske i disse tilfellene er at ofret er bevisstløs eller sover. Andre typiske eksempler er der ofret er overstadig beruset, fysisk utviklingshemmet, etc. Gjerningsmannen kan for eksempel dope ned en annen og foreta den seksuelle omgangen mens personen sover. Alternativt utnytter gjerningsmannen seg av at en annen person er overstadig beruset på fest og ute av stand til å kommunisere. Et annet eksempel er at man ikke rakk å motsette seg handlingen.

Hva er strafferammen?

Strafferammen for voldtekt er normalt inntil 10 år.

Strafferammen for voldtekt er imidlertid inntil 15 år ved innføring av penis i skjede- eller endetarmsåpning, innføring av penis i fornærmedes munn, innføring av gjenstand i skjede- eller endetarmsåpning, eller dersom lovbryteren har fremkalt at en annen person er bevisstløs eller av andre grunner er ute av stand til å motsette seg handlingen.

Ved grov voldtekt er strafferammen fengsel inntil 21 år. Ved avgjørelsen av om voldtekten er grov skal det særlig legges vekt på om den er begått av flere i fellesskap, om den er begått på en særlig smertefull eller særlig krenkende måte, eller om den fornærmede som følge av handlingen dør eller får betydelig skade på kropp eller helse.

Få hjelp av advokat

Vi har en rekke advokate tilknyttet denne siden som kan hjelpe deg. I mange tilfeller av seksuelle overgrep vil du ha krav på gratis advokat- ta kontakt med våre advokater her.

Kilder:

Personskadeportalen: Bistandsadvokat ved voldtekt

Straffeloven

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.