Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hva er straffen for samleie med barn under 14 år?

All seksuell omgang med barn under 14 år er straffbart. Det vil kategoriseres som voldtekt, selv om de ordinære vilkårene for voldtekt ikke er tilstede. Straffen der det er tale om samleie er i utgangspunktet fengsel fra 3 inntil 15 år, men kan utvides til 21 år dersom voldtekten er grov. Det vil sjelden være fritaksgrunn for straff dersom du var uvitende om barnets alder. Samleie med barn er en svært grov handling og må straffes deretter. 


Hva sier straffeloven?

Utgangspunktet for straff for seksuell omgang med barn følger av straffeloven § 299. Her følger det at den som har seksuell omgang med barn under 14 år kan straffes med fengsel inntil 10 år.

Paragraf 300 utvider strafferammen i mange tilfeller fra fengsel i 3 år inntil 15 år i spesielt skjerpende tilfelle. Dette er ved blant annet innføring av penis i skjede- eller endetarmsåpning, innføring av penis i fornærmedes munn eller innføring av gjenstander i skjede- eller endetarmsåpning.

Strafferammen utvides igjen i noen tilfeller av § 301. Her er strafferammen inntil 21 års fengsel. Bestemmelsen vil komme til anvendelse der gjerningsmannen tidligere har blitt dømt for blant annet voldtekt eller voldtekt av barn. Om bestemmelsen i andre tilfeller kommer til anvendelse må bero på en vurdering av mange momenter, blant annet på den fornærmedes alder på handlingstidspunktet, om det har skjedd gjentatte overgrep, etc.

Legg nok engang merke til at det uansett vil kategoriseres som voldtekt selv om barnet under 14 år utførte samleiet frivillig.

Hva om jeg var uvitende om personens alder?

Det er sjelden en unnskyldningsgrunn å være uvitende om barnets alder. Det følger av § 307 at uvitenhet om barnets riktige alder ikke fører til straffrihet hvis tiltalte på noe punkt kan klandres for sin uvitenhet. Dette innebærer at det skal mye til for at uvitenhet om barnets alder fører til straffrihet.

Merk at det kan være en fritaksgrunn for straff dersom partene er omtrent jevnbyrdige. Du kan lese mer om straffritak ved jevnbyrdig alder her.

Ta kontakt for advokathjelp

Vi har en rekke advokater tilknyttet denne siden som kan hjelpe deg dersom du har behov for det. I de aller fleste tilfeller vil du ha krav på gratis advokat i forbindelse med seksuelle overgrep – ta kontakt her.

Kilder:

Straffeloven

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.