Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hva er Statens Barnehus?

Statens Barnehus er hovedsakelig et tilbud til barn og ungdom, samt voksne med psykisk utviklingshemming, som kan ha vært utsatt for eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep. 


Det er til nå opprettet 11 barnehus spredt omkring i Norge. De ligger i Bergen, Bodø, Hamar, Moss, Oslo, Sandefjord, Stavanger, Tromsø, Trondheim og Ålesund.

Anmeldelse

Tilbudet til barn og ungdom gjelder i de tilfellene der det foreligger en politianmeldelse. Dette er bare en av grunnene til at det er svært viktig å politianmelde saker om vold og seksuelle overgrep. I slike saker vil fornærmede som regel ha krav på bistandsadvokat dekket av staten som blant annet kan hjelpe til med å kontakte politiet. Anmeldelsen rettes til fornærmedes lokale politistasjon. Du kan lese mer om hvordan du anmelder et overgrep og hva som skjer etter anmeldelsen ved å trykke på lenkene.

Tilrettelagte avhør

Når et forhold angående vold eller seksuelle overgrep er anmeldt til politiet, er det politiets oppgave å avhøre fornærmede på Statens Barnehus. Når politiet bestemmer seg for å gjøre et avhør, kontakter de sitt lokale barnehus og fastsetter en dato. Statens Barnehus planlegger og forbereder da mottakelse av den som skal avhøres, samt tilrettelegger for avhøret, i samarbeid og i dialog med politiet.

Avhøret skjer gjennom et såkalt tilrettelagt avhør. Samtalen blir da filmet og sendt til et annet rom der en avhørsleder, advokater og andre fagpersoner ser og hører på. De ansatte hos Statens Barnehus har bred kompetanse og erfaring innen psykisk helse og barnevern, og vil tilby støtte til både fornærmede og pårørende underveis og i etterkant av avhør.

Råd og veiledning 

I tillegg til å hjelpe barn og unge som har vært utsatt for eller vitne til vold eller seksuelle overgrep, kan privatpersoner og offentlige instanser kontakte Statens Barnehus for råd og veiledning i anonyme og uavklarte saker. Hvordan dette tilbudet er utformet varierer mellom de ulike barnehusa. Enkelte har egne team for konsultasjon, mens andre tilbyr hovedsakelig råd og veiledning anonymt per telefon.

Utadrettet virksomhet

Statens Barnehus har en utadrettet virksomhet der de arbeider for å formidle kunnskap innen feltet, fremme samarbeid med andre instanser og styrke barns rettssikkerhet. En del av deres oppgaver er dermed også å delta i ulike fora, drive undervisning og møtevirksomhet med ulike instanser.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.