Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hva er seksuell trakassering?

Seksuell trakassering er en samlebetegnelse på oppførsel som spiller på kjønn, kropp og seksualitet og oppleves som ubehagelig, nedverdigende eller truende for den som blir utsatt for det. Et eksempel på seksuell trakassering kan være dersom noen kaller deg «hore». Slik trakassering er forbudt.


Seksuell trakassering er forbudt i Norge. Dette følger av likestillingsloven § 8 som sier at:

Trakassering på grunn av kjønn og seksuell trakassering er forbudt.

Med trakassering på grunn av kjønn menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer.

Det er også inntatt et generelt forbud mot trakassering i arbeidsmiljøloven § 4-3 nr. 3.

Straffeloven inneholder flere bestemmelser som omhandler seksuell trakassering, og det følger av disse at slik trakassering er i mange tilfeller er straffbart.

Flere typer seksuell trakassering

Det er vanlig å dele seksuell trakassering inn i verbal, ikke-verbal og fysisk trakassering:

  • Verbale former som kommentarer om noens kropp eller seksualitet, eller seksuelle hentydninger eller forslag
  • Ikke-verbale former som visning eller spredning av materiale med seksuelt innhold, nærgående blikk eller kroppsbevegelser
  • Fysiske former som seksuell kontakt uten samtykke, for eksempel uønsket klemming eller faktiske overgrep som voldtekt eller voldtektsforsøk.

Seksuell trakassering foregår også i utstrakt grad over nett, sosiale medier eller telefon. Les mer: Hva er nettovergrep?

 

Kilder:

Likestillingsloven

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.