Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hva er rettferdsvederlag?

Rettferdsvederlag er en egen erstatningsordning fra Stortinget. Rettferdsvederlag er i utgangspunktet laget for mennesker som har vært utsatt for kritikkverdige forhold fra det offentliges side. Et rettferdsvederlag vil kunne gi disse menneskene en rimelig økonomisk kompensasjon.


Rettferdsvederlag er ingen ordning som er lovfestet. Man har heller ikke noe rettslig krav på noen slik erstatning. Denne erstatningsordningen er utviklet gjennom en lang praksis fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag.

Rettferdsvederlag skal utgjøre en siste skanse

Ordningen er ment som en slags siste skanse. Dette innebærer at rettferdsvederlag kun kan gis der du ikke har mulighet for å få dekket skaden eller ulempen på noen annen måte. Det er derfor et vilkår at det du søker rettferdsvederlag for ikke er foreldet og ikke omfattes av noen andre erstatningsordninger.

Foreldelse inntrer normalt tre år etter du fikk tilstrekkelig kunnskap om skaden og hvem som var ansvarlig, slik at du kunne fremsatt et erstatningskrav. Dersom foreldelse ikke har inntrådt vil du kunne fremme ditt krav overfor den ansvarlige, for eksempel barnevernstjenesten eller skolen. Du vil da ikke kunne fremme et krav om rettferdsvederlag.

Det samme gjelder der du kan fremme kravet ditt overfor for eksempel kontoret for voldsoffererstatning. I slike tilfeller vil du ikke kunne fremme et krav om rettferdsvederlag.

Hvem får rettferdsvederlag?

Rettferdsvederlag er ment om et plaster på såret der det offentlige kan kritiseres eller bebreides for forholdet. Det vil særlig være personer som har havnet i en spesielt uheldig situasjon som vil ha krav på rettferdsvederlag. Dette vil eksempelvis være innenfor skole eller barnevern.

Typisk vil det være tilfeller der barnevernstjenesten ikke har grepet inn med hjelpetiltak selv om barnevernstjenesten var kjent med omsorgssvikt i en familie.

Et annet eksempel er ved mobbing der skolen ikke har grepet inn i tilfeller der mobbingen klart burde vært kjent.

Ordningen omfatter også rettferdsvederlag til tatere eller romanifolk som har vært mobbet grunnet sin bakgrunn.

Om en person har krav på rettferdsvederlag må avgjøres ut fra en konkret rimelighetsvurdering. Rettferdsvederlag er ment som et plaster på såret og gir sjelden full erstatning for ditt økonomiske tap. Vanlig rettferdsvederlag tilkjennes med inntil 250 000 kr.

Her kan du finne søknadsskjemaet for rettferdsverderlag.

Kontakt advokat om spørsmål om rettferdsvederlag

Vi har mange advokater tilknyttet denne siden som kan hjelpe deg med spørsmål om rettferdsvederlag. Trykk her for å se mer informasjon om våre advokater og om du har krav på fri rettshjelp i forbindelse med rettferdsvederlag.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.