Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hva er psykisk vold?

Psykisk vold, også kalt psykisk terror eller emosjonell vold kan etter en vid definisjon omfatte alle måter å skade, skremme eller krenke noen på, men som ikke er direkte fysiske i sin natur. Akkurat hvor grensene går, vil variere i det enkelte tilfelle og er vanskelig å gi noe presist svar på. Atferden må imidlertid være av en viss alvorlighetsgrad. Typiske tilfeller av psykisk vold er der noen bruker en maktposisjon eller trussel til å for eksempel styre, dominere, degradere eller ydmyke andre. Andre eksempler kan være utagerende sjalusi, isolering eller emosjonell vold. Har du øvrige mer detaljerte spørsmål om psykisk vold kan du ta kontakt med våre advokater om du ønsker dette.


Det er vanlig å opererer med totalt fem voldstyper, der psykisk vold utgjør en av dem. De andre voldstypene er da fysisk vold, seksuell vold, materiell vold, og latent vold.

Hva er definisjonen på psykisk vold?

For at det skal foreligge psykisk vold/mishandling må atferden/handlingene være av en viss alvorlighetsgrad. Det er ikke psykisk vold å for eksempel komme med konstruktiv kritikk. Under følger en liste over konkrete eksempler på hva som etter en helhetsvurdering kan utgjøre psykisk vold:

 • Å definere noen som en de ikke er
 • Å fortelle noen hva de er
 • Å fortelle noen hva de tenker
 • Å fortelle noen hva de føler
 • Å fortelle noen hva slags motiver de har
 • Å definere noen som et objekt
 • Å definere noen negativt
 • Kritisere noen
 • Dømme noen
 • Bruke nedverdigende kallenavn
 • Kontrollere noen
 • Degradere noen
 • Legge skylda på noen
 • True noen
 • Angripe noen som menneske
 • Ydmyke noen
 • Utagerende sjalusi
 • Isolere noen fra omverdenen
 • Sint på noen uten grunn

Under artikkelen Hva er tegn på at jeg er utsatt for psykisk vold av kjæresten? kan du finne totalt 63 tegn på at du er utsatt for psykisk vold av kjæresten din. Mange av tegnene der kan selvsagt være relevante også i andre relasjoner og kan derfor gi et enda bedre innblikk i typesituasjoner som innebærer psykisk vold.

Les mer: Er psykisk vold straffbart?

Kilder:

https://www.hjelptilhjelp.no/Samliv-og-foreldre/tegnene-pa-at-du-lever-i-et-emosjonelt-misbrukende-forhold

 

 

 

 

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.