Hvordan oppsto operasjon «Dark room»?

Høsten 2015 ble en 22 år gammel mann anmeldt for seksuell omgang med en 14 år gammel jente i Bergen. Gjennom etterforskningen av saken ble det oppdaget kommunikasjon mellom mistenkte i andre lignende saker. Det var flere nettverk som hadde kontakt med hverandre og sakene måtte ses i sammenheng. Dette resulterte i opprettelsen av operasjon «Dark room». Siden januar 2016 har rundt 25 politifolk fra ulike avdelinger samarbeidet om å avsløre nettverkene på det mørke nettet.

Hva har politiet avdekket?

Som følge av operasjon «Dark room» er et stort antall grove bilder, filmer og samtaler gjennom chat-tjenester beslaglagt og gjennomgått . Dette har ført til siktelser for blant annet voldtekt, menneskehandel, fremstilling og deling av overgrepsbilder- og videoer av barn.

Politiet arbeidet i stillhet før de startet opprullingen av overgripere på nett i november 2016 startet . På dette tidspunktet var 51 personer siktet og over 5 000 brukerkontoer på ulike chat-tjenester var identifisert. 30. mai 2017 kom Vest politidistrikt med en statusoppdatering: Det var nå opprettet 33 nye saker og minst 300 barn er blitt grovt seksuelt utnyttet og misbrukt gjennom liveoverførte overgrep. Flere av sakene grenser mot tortur. Per 30. mai 2017 er altså 84 personer siktet.

Hvem er de siktede?

Alle de siktede er menn. De er bosatt i forskjellig deler av landet, men politidistrikt Vest har klart flest med 37 siktede. Mennene er i alle aldre og samfunnslag. Påtaleansvarlig Janne Ringset Heltne sier det er helt vanlige folk, og at omgivelsene blir sjokkerte når de blir avslørt. Mange av dem har hatt kontakt med hverandre og går igjen i ulike saker. Én mann skal ha hatt kontakt med opptil 200 andre menn.

De fleste av nettverkene er knyttet til det såkalte mørke nettet ved at de siktede har forsøkt å opptre anonymt ved å skjule IP-addresser og kryptere harddisker og minnepinner. TOR-nettverket skal være det mest brukt nettverket. Politiet kan naturligvis av hensyn til etterforskningen ikke gå i detalj om hva slags metoder som blir brukt. Det er ifølge politiet nemlig grunn til å tro at antall saker vil øke.

Hvem er ofrene?

Av hensyn til ofrene selv finnes det begrenset informasjon om hvem de er, men politiet har bekreftet at både norske og utenlandske barn er involvert. Etterforskningen viser at de fleste av live-overgrepene er fysisk begått på Filippinene. Gruppen bak operasjon «Dark room» har her fått bistand fra Kripos, men sakenes omfang og kompleksitet gjør det likevel klart at internasjonalt samarbeid er nødvendig for å sikre disse barna.

Barna er mellom spedbarnsalder og om lag 15 år gamle. De enkelte sakene har ofte mange fornærmede. Per 30. mai er minst 300 barn involvert.

Dersom man har blitt utsatt for nettovergrep bør man anmelde saken til politiet. Les mer om hvordan du anmelder nettovergrep her.

Den som har blitt utsatt for nettovergrep vil i de fleste tilfelle ha krav på bistandsadvokat dekket av det offentlige. Les mer om hvorvidt du har krav på bistandsadvokat ved nettovergrep her.

Endelig vil den fornærmede i en nettovergrepsak ofte ha krav på voldsoffererstatning fra gjerningspersonen og fra Kontoret for voldsoffererstatning. Les mer om du har krav på voldsoffererstatning etter nettovergrep her. Hvor mye kan man få i erstatning etter nettovergrep?

Hva skjer videre?

Operasjon «Dark Room» fortsetter arbeidet med full styrke i alle fall ut året 2017. Politiet har uttalt at det er all grunn til å tro at antall saker vil øke.

Barnehuset i Bergen har opprettet en egen spesialgruppe for nettrelaterte overgrep (les mer: http://www.nettovergrep.no/barnehuset-i-bergen-oppretter-spesialgruppe-for-nettovergrep/).

Politiet ønsker økt internasjonalt samarbeid og nasjonale føringer for hvordan sakene skal løses (les mer: http://www.nettovergrep.no/tjener-penger-pa-a-videreformidle-nettovergrep-mot-barn/).

Politiet ønsker videre lengre lagringstid av IP-adresser. I en pressemelding 30. mai 2017 skriver politiet at de i praksis står «uten mulighet til å oppklare svært mange krenkende og alvorlige straffbare handlinger» fordi informasjon om IP-adresser etter loven må slettes etter 21 dager, og ofte lagres langt kortere, eller ikke i det hele tatt.

Kilder:

https://www.nrk.no/hordaland/dette-vet-vi-om-operasjon-_dark-room_-1.13237865

https://www.nrk.no/hordaland/nye-dark-room-tall_-minst-300-barn-grovt-seksuelt-utnyttet-og-misbrukt-1.13536946