Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hva er et nettovergrep?

Straffeloven gir ingen legaldefinisjon på hva «nettovergrep» er, og det foreligger foreløpig ingen etablert definisjon av begrepet. På nettovergrep.no begrenses terminologien til å omfatte straffbare handlinger av seksuell karakter som har skjedd gjennom kommunikasjon over internett eller telefon. Begrepet blir imidlertid av andre instanser definert videre. Husk at dersom du har blitt utsatt for overgrep kan du i noen tilfeller ha krav på fri rettshjelp – ta kontakt med våre advokater her.


Dette er en ikke uttømmende liste over typiske nettovergrep etter den snevrere definisjonen:

  • Et barn blir eksponert for seksuelt språk fra en voksen person i en chat
  • En voksen person sender bilder eller filmer med et seksualisert eller voldelig innhold til et barn
  • En voksen person forleder et barn til å sende bilder eller filmer med et seksualisert eller voldelig innhold
  • En voksen person forleder et barn til å utføre seksuelle handlinger med seg selv over webcam, for eksempel posering, stripping, beføling eller samleielignende handlinger
  • En voksen person forleder barn som oppholder seg sammen til å utføre seksuelle handlinger med hverandre mens personen ser på over webcam
  • En voksen person presser eller truer en annen person til å utføre seksuell omgang med seg selv mens han ser på over webcam
  • Trusler eller tvang over internet om spresning av bilder og filmer
  • Bytte og salg av seksuelle tjenester

Dersom den seksuelle kontakten over nettet er frivillig for begge parter, er dette ikke ulovlig. Den seksuelle kontakten regnes imidlertid som et nettovergrep når den ene parten ikke samtykker, blir presset eller truet til å gjøre noe mot sin vilje. Det samme gjelder dersom handlingene barn under 16 år, som etter straffeloven ikke kan samtykke til seksuell kontakt.

Etter den vide definisjonen omfattes ofte for eksempel mobbing utført over nett, seksuelle overgrep der møtet er avtalt gjennom kommunikasjon over nett, samt overvåking og kontroll via mobiltelefon eller sosiale medier. Slike handlinger er utvilsomt straffbare uavhengig av om handlingen kan kalles «nettovergrep» eller ikke.

Selv om straffeloven ikke inneholder noen generell definisjon av nettovergrep, er det flere av straffebudene som er høyst relevante.

Voldtekt over internett:

Straffeloven (2005) § 291 er den generelle voldtektsbestemmelsen. Etter bokstav c straffes den som ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv, med fengsel inntil 10 år.

Strl. § 292 omhandler anger minstestraff for voldtekt til samleie mv. Etter bokstav c er straffen fengsel fra 3 inntil 15 år dersom voldtekten som nevnt i § 291 omfattet innføring av gjenstand i skjede- eller endetarmsåpning.

Dersom fornærmede ikke gjør som gjerningspersonen instruerer, omtales dette som voldtektsforsøk. Forsøk på nettovergrep er også straffbart.

Seksuell omgang med barn over internett:

Strl. § 299 omhandler voldtekt av barn under 14 år. Etter bokstav b straffes den som får et barn under 14 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv med fengsel inntil 10 år. Videre følger det av § 302 at den som får et barn mellom 14 og 16 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv, straffes med fengsel inntil 6 år, hvis ikke forholdet også rammes av andre bestemmelser.

Det er med andre ord strengt forbudt å forlede barn under 16 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv. Også forsøk på å få barn til å utføre slike handlinger er straffbart. Sammenlignet med den generelle voldtektsbestemmelsen etter strl. § 291 er det her ingen krav om at gjerningsmannen har truet eller presset barna.

Les mer om nettovergrep på nettovergrep.no.

Ta kontakt med våre advokater her

Dersom du har spørsmål eller lurer på noe om anmeldelse av nettovergrep kan du kontakte våre advokater her. I noen tilfeller vil du ha krav på fri rettshjelp.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.