Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hva er menerstatning, og hvor mye kan man få i menerstatning etter overgrep?

Menerstatning er en erstatning for varig og omfattende skade. Det er en erstatning som er ment å kompensere for tapt livsutfoldelse eller tapt livsglede om en vil. Et eksempel kan være en person som blir utsatt for et seksuelt overgrep og som senere sliter med flashbacks, mareritt, sosial angst mv. i en slik grad at det begrenser livsutfoldelsen. Vedkommende kan da potensielt ha et krav om menerstatning som kan fremsettes ovenfor overgriperen direkte eller ovenfor Kontoret for voldsoffererstatning. Husk at dersom du har blitt utsatt for seksuelle overgrep vil du ha krav på fri rettshjelp – ta kontakt med våre advokater her.


Vilkårene for å ha krav på menerstatning er at skaden er varig. Med varig menes faktisk ikke at den må være livsvarig, men at den må vare i minst 10 år fremover.

Videre må skaden være omfattende. Med omfattende menes at man som følge av det seksuelle overgrepet har en medisinsk skade som tilsvarer 15 % eller mer på invaliditetstabellen. Psykisk skade er likestilt med fysisk. Mange som opplever seksuelle overgrep får posttraumatisk stresslidelse(PTSD), og kan få menerstatning på grunnlag av dette. Det er en spesialist som må vurdere omfanget og årsakssammenhengen for skaden.

Hvor mye man kan få i menerstatning avhenger av hvor omfattende skaden er, og skadelidtes alder. Den kan utgjøre alt fra 50 000 kroner til godt over en million kroner for de mest alvorlige tilfellene. I følge Erstatning.no utbetales menerstatning normalt som et engangsbeløp.

Å kreve menerstatning er relativt komplisert, og bør overlates til en advokat som spesialiserer seg på dette området. Det kan for eksempel være vanskelig å finne en psykolog til å påta seg oppdraget, og krav om menerstatning innebærer og at advokaten må innhente alle medisinske journaler. I de fleste saker så vil advokathjelpen bli dekket av det offentlige eller direkte fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Kontakt advokat dersom du har spørsmål om menerstatning

Har du blitt utsatt for overgrep vil du i utgangspunktet ha krav på kostnadsfri bistandsadvokat, som også kan hjelpe deg med menerstatning. Trykk her dersom du lurer på om du har krav på advokat i forbindelse med saken din, eller har andre spørsmål knyttet til menerstatning.

 

Kilder:

https://www.personskadeportalen.no/erstatning/

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.