Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hva er grov voldtekt?

Grov voldtekt er de tilfeller der voldtekten anses som særdeles alvorlige. Dette omfatter typisk gruppevoldtekt, tilfeller der svært grov vold er involvert, eller for eksempel tilfeller der offeret har fått store psykiske skader eller for eksempel har blitt smittet med alvorlig sykdom. Ved grov voldtekt øker strafferammen med fengsel inntil 10 år til fengsel inntil 21 år. Om voldtekten er grov må avgjøres etter en konkret vurdering.


Alle voldtekter er selvsagt svært alvorlige. Enkelte voldtekter er imidlertid så oppsiktsvekkende brutale eller fornedringene at de må slås enda hardere ned på av rettsordenen. Dette er grunnen til at strafferammen i slike tilfeller øker fra inntil 10 års fengselsstraff til inntil 21 års fengselsstraff.

Straffeloven § 293

Grov voldtekt reguleres av straffeloven § 293. Der heter det:

§ 293. Grov voldtekt
Grov voldtekt straffes med fengsel inntil 21 år. Det samme gjelder dersom den skyldige tidligere er straffet for handlinger som nevnt i §§ 291, 294 eller 299.
Ved avgjørelsen av om voldtekten er grov skal det særlig legges vekt på om
a) den er begått av flere i fellesskap,
b) den er begått på en særlig smertefull eller særlig krenkende måte, eller
c) den fornærmede som følge av handlingen dør eller får betydelig skade på kropp eller helse. Seksuelt overførbar sykdom regnes alltid som betydelig skade på kropp eller helse etter denne paragrafen.

Aller først ser man at det alltid vil foreligge en grov voldtekt der den skyldige tidligere har blitt dømt for blant annet voldtekt. Slike mennesker fortjener naturligvis en ekstra lang fengselsstraff, da de kan være en fare for samfunnet. Skrekkeksemplet er den nylige saken der en bergensmann på 34 år tidligere hadde blitt dømt for tre voldtekter, slapp ut, og nå på nytt er tiltalt for å ha dopet ned og voldtatt igjen.

Les mer: Hva er strafferammen for voldtekt?

Videre er det en rekke momenter domstolene skal legge vekt på ved avgjørelsen av om det har foreligget en grov voldtekt. Det følger imidlertid av forarbeidene at det som den klare hovedregel er tilstrekkelig at et av momentene er oppfylt for at det skal foreligge en grov voldtekt. Dette innebærer at det som oftest vil foreligge en grov voldtekt der det er en gruppevoldtekt eller voldtekten er begått på en særlig smertefull eller krenkende måte.

Les mer: Hva slags straff får overgripere?

Eksempler

Ett nylig eksempel er der tre asylsøkere lurte en overstadig beruset kvinne som var på vei hjem fra fest inn i sin bolig. Alle tre utførte samleie med henne, selv om hun var overstadig beruset og ute av stand til å motsette seg handlingen. Domstolen kom til at det forelå en grov voldtekt, og gjerningsmennene ble straffet deretter.

Et annet eksempel er der en mann tok seg inn i naboens hjem og stripset henne fast i et bord før han foretok en brutal voldtekt. Forholdet ble kategorisert som en grov voldtekt og mannen ble straffet deretter.

Vi har også eksempler på at HIV-smittede menn har voldtatt kvinner og smittet den med HIV. I slike saker vil det åpenbart foreligge en grov voldtekt i lys av bokstav c, og slike forhold burde i rettferdighetens lys straffes med den aller største styrke.


Kilder:

Straffeloven

Personskadeportalen: voldtekt

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.