Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hva er forskjellen på overfall, overgrep og voldtekt?

Begrepene voldtekt, overgrep og overfall er begreper som i stor grad overlapper, og som det er vanskelig å angi en klar definisjon av. Begrepet «voldtekt» er, i motsetning til «overgrep» og «overfall», definert i straffeloven. Definisjonen danner grunnlaget for hva som rettslig sett anses som en voldtekt.


Voldtekt

Begrepet voldtekt er det eneste av begrepene som er definert i straffeloven. Dette er definert i § 291 som «seksuell omgang» ved «vold eller truende atferd» eller «med noen som er bevisstløs eller ute av stand til å motsette seg handlingen». Dersom du ønsker å lese mer om begrepet voldtekt kan du lese denne artikkelen. Alt som ikke faller inn under bestemmelsen vil dermed som utgangspunkt ikke være voldtekt, med mindre annet er bestemt av loven.

Hva er et overgrep, og hva betyr det?

Begrepene overgrep og overfall er ikke definert i straffeloven slik som voldtektsbegrepet. Begrepene brukes også ofte når det ikke er noe seksuelt i bilde, for eksempel ved fysisk eller psykisk overgrep. Om noen blir banket opp på gaten er det kanskje naturlig å betegne dette som et overfall.

Betegnelsen overgrep henspiller imidlertid ofte til noe seksuelt. En sier ofte at en person har blitt offer for et seksuelt overgrep. Begrepet seksuelle overgrep rammer på sin side videre enn begrepet voldtekt. Voldtekt er et seksuelt overgrep, men ikke alle seksuelle overgrep vil være en voldtekt. Dette er fordi begrepet seksuelt overgrep også omfatter mindre alvorlige seksuelle overgrep men, også grove seksuelle overgrep som ikke oppfyller gjerningsbeskrivelsen i straffebudet for voldtekt. Dette kan for eksempel være overgrep mot barn, beføling av kjønnsorganer eller for eksempel seksuell trakassering. Dette vil være seksuelle overgrep men ikke voldtekt. Terminologien har imidlertid ikke nødvendigvis betydning for strafferammen.

Hva er et overfall?

Begrepet overfall vil på sin side like ofte omfatte noe ikke-seksuelt som noe seksuelt. En vil jo ofte si at en kvinne som ble voldtatt av en fremmed på gaten ble overfalt. Man kaller jo også dette for en overfallsvoldtekt. Men man vil også si at en person som ble slått ned og rånet også ble overfalt. Begrepet kan dermed omfatte mer enn bare det seksuelle, i motsetning til voldtekt og i stor grad også overgrep.


Les mer om hvorfor du alltid burde anmelde seksuelle overgrep i denne artikkelen.


Kilder:

Straffeloven

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.