Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hva er forskjellen på betinget og ubetinget fengsel?

Ubetinget fengsel betyr at straffen må sones i fengsel, mens betinget fengsel betyr at straffen ikke må sones, på nærmere angitte betingelser.


Hva er ubetinget fengsel?

Dersom man dømmes til ubetinget fengsel innebærer det at den straffedømte må sone straffen i fengsel. Dersom den som dømmes er under 18 år på gjerningstidspunktet kan han eller hun kun dømmes til å sone i fengsel hvis det er spesielt nødvendig.

Når to tredjedeler av straffen er sonet, kan kriminalomsorgen løslate den domfelte på prøveløslatelse dersom kriminalomsorgen mener at den domfelte ikke vil begå et nytt lovbrudd i prøvetiden.

Hva er betinget fengsel?

Ved betinget fengselsstraff er det et krav om at den dømte ikke foretar en ny straffbar handling i løpet av prøvetiden. I tillegg kan retten sette andre vilkår som den dømte også må oppfylle i prøvetiden. Dette kan for eksempel være meldeplikt til politiet, rusfrihet, at den dømte holder seg unna spesielle personer/miljøer/steder, samtykke til narkotikaprogram, etc.

Dersom man begår nye straffbare forhold i prøvetiden, må normalt den gamle betingede dommen, og dommen for det nye forholdet, sones.

Få hjelp av våre bistandsadvokater

Dersom du har spørsmål om hvilke rettigheter du har i forbindelse en straffesak kan du kontakte våre advokater. Har du blitt utsatt for seksuelle overgrep, familievold eller grov vold vil du ofte ha krav på fri advokathjelp.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.