Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hva er en tiltale?

En tiltale, også kalt tiltalebeslutning, er et anklagedokument i straffesaker. Den som er anklaget i saken kaller vi gjerne den tiltalte. Når politiet innleder en straffesak, kan den personen politiet etterforsker ha ulik status. Statusen sier gjerne noe om hvor langt i etterforskningen politiet har kommet og hvilke rettigheter vedkommende vil ha. Vi skiller i hovedsak mellom mistenkt, siktet og tiltalt.


For redegjøre for hva en tiltale er, er det hensiktsmessig å først si litt om gangen i en etterforskning. Når politiet igangsetter en etterforskning for å finne ut om en person har utført noe straffbart, vil denne personen få status som mistenkt. En etterforskning starter ofte med at en person får status som mistenkt i den aktuelle saken. Den videre gangen i en straffesak er normalt at vedkommende går fra å være mistenkt til å bli siktet. Det følger av straffeprosessloven at en person får status som siktet ved at påtalemyndighetene erklærer personen som siktet, eller ved at personen blant annet blir straffeforfulgt ved retten, pågrepet, ransaket, etc. 

Deretter kan den siktede bli tiltalt i saken, eller saken kan henlegges. Dersom den siktede blir tiltalt betyr dette at påtalemyndighetene mener personen har begått en straffbar handling og må dømmes. En siktet kan bare tiltales dersom påtalemyndighetene er overbevist om at han er skyldig og at den vil klare å føre tilstrekkelige bevis for dette i retten. Dersom dette ikke er tilfelle må påtalemyndighetene henlegge saken. En beslutning om tiltale utformes enten av politiadvokaten, statsadvokaten eller riksadvokaten. Tiltalen skal angi lovbestemmelsen som er overtrådt, og hvilken handling påtalemyndigheten mener den kan bevises.

En tiltale kan for eksempel lyde slik:

Straffeloven § 192:

Med fengsel inntil 10 år strafes den som skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd.

Grunnlag:

Onsdag 9. april 2017 klokken 15:30, på Youngstorget i Oslo, overfalt han X og tvang henne ned på bakken og holdt henne nede. Deretter dro han av henne kjolen og gjennomførte vaginalt samleie med henne.

Kontakt advokat ved spørsmål om rettighetene dine

Den som er utsatt for overgrep eller familievold vil i utgangspunktet ha krav på kostnadsfri bistandsadvokat, som også kan være med i avhør. Her skriver vi mer om når du har krav på kostnadsfri advokat, og du kan også kontakte oss for øvrige spørsmål.

 

Kilder:

Straffeprosessloven

Store norske leksikon

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.