Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hva er en siktelse?

Dersom en person er mistenkt er personen under etterforskning uten at han har fått status som siktet. Man får ikke status som siktet uten videre dersom man anmeldes for en straffbar handling.

Innenfor strafferetten er siktelse er et anklagedokument mot en person som påtalemyndighetene antar har begått en handling som er straffbar. Det må foreligge en skjellig grunn til mistanke om at et lovbrudd er begått. Dette betyr at det må være mer enn 50 % sannsynlighet for straffeskyld. Det er kun påtalemyndighetene som kan sikte en person.


I siktelsen skal det henvises til en lovbestemmelse og hvilket grunnlag siktelsen går ut på. Ut fra legalitetsprinsippet kan ingen straffes uten lov. En person er dermed ikke siktet før påtalemyndighetene fremsetter en siktelse.

Stillingen som siktet gir mange rettigheter som en som kun er mistenkt ikke vil ha. Den siktede vil ha rett til en advokat som kan forsvare han. I tillegg vil han ha rett til innsyn i dokumentene i saken. Han har også krav på å bli varslet om rettsmøter og kan være til stede i disse om han ønsker dette.

Stillingen som siktet gir mange rettigheter som en som kun er mistenkt ikke vil ha. Den siktede vil ha rett til en advokat som kan forsvare han. I tillegg vil han ha rett til innsyn i dokumentene i saken. Han har også krav på å bli varslet om rettsmøter og kan være til stede i disse om han ønsker dette.

En person som er siktet har ingen plikt til å forklare seg, dette gjelder både for politiet og for retten. Den siktede kan heller ikke straffes for å ha gitt en forklaring som er uriktig. Han kan imidlertid straffes for falsk anklage dersom han legger skylden på andre.

En siktelse opphører enten ved at saken henlegges, eller ved at påtalemyndigheten tar ut tiltale mot den siktede. Dette er i tilfeller påtalemyndigheten er overbevist om at den siktede er skyldig og at de mener de kan føre bevis for dette.

Kontakt advokat ved spørsmål om dine rettigheter

Vi har en rekke advokater som kan hjelpe deg med saken din. Trykk her dersom du lurer på om du har krav på advokat i forbindelse med saken din, eller har andre spørsmål knyttet til anmeldelse eller avhør.

Kilder:

Wikipedia

Store norske leksikon

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.