Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hva er en bistandsadvokat?

En bistandsadvokat er en advokat som finansieres av det offentlige. For de som har rett på bistandsadvokat vil advokaten dermed være gratis. Oppgaven til bistandsadvokaten er å bistå fornærmede og ta vare på deres rettigheter under sakens gang. Bistandsadvokat tildeles ved særlige alvorlige krenkelser, som voldtekt, menneskehandel, overgrep, grov vold, etc.


Hva er en bistandsadvokat, og hva er bistandsadvokatens oppgaver?

Bistandsadvokatens oppgaver er å ta vare på fornærmedes rettigheter under hele sakens gang. Dette vil være hjelp til å vurdere om du skal anmelde forholdet, hjelp til å utforme anmeldelse, bistand under etterforskningen og deltakelse i en eventuell rettssak. Bistandsadvokatens oppgave vil også være å for eksempel klage på en henleggelse og å søke om voldsoffererstatning.

Bistandsadvokaten vil altså fremme din sak under etterforskning og under en eventuell rettssak. Du vil også ha krav på bistandsadvokat om du oppsøker en advokat for å høre om du burde anmelde, men velger å ikke gjøre det. Også for denne konsultasjonen vil du ha rett til gratis bistandsadvokat. Det er ikke noe krav om at du faktisk anmelder.

Når har jeg rett på bistandsadvokat

I hvilke tilfeller du har krav på gratis bistandsadvokat følger av straffeprosessloven § 107a. Bestemmelsen ramser opp en rekke straffbare handlinger.

Dette er blant annet ved voldtekt, misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, seksuelle overgrep mot barn, incest, familievold, brudd på besøksforbud, tvangsekteskap, trafficking, etc.

I enkelte tilfeller vil også retten etter en skjønnsmessig vurdering tildele bistandsadvokat. Dette er for eksempel ved grove voldshandlinger og liknende. Under for eksempel 22 juli saken fikk en rekke av de fornærmede tildelt bistandsadvokat.

Les mer om når du har krav på bistandsadvokat her.

Hvordan finne bistandsadvokat

For å best finne bistandsadvokat burde du gjøre litt undersøkelser for å finne den mest kompetente advokaten. Retten vil oppnevne en bistandsadvokat til deg, men du har krav på å velge en bistandsadvokat selv. Det er stor forskjell i de forskjellige bistandsadvokatenes kompetanse og erfaring. Du burde derfor finne den bistandsadvokaten som har mest erfaring innenfor forholdet du har blitt utsatt for. Dette kan du gjøre ved å lete på nettet eller for eksempel høre med rettsvesenet.

Kilder:

Personskadeportalen om bistandsadvokat

Straffeprosessloven

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.