Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hva er den seksuelle lavalderen i Norge?

I Norge er den seksuelle lavalderen 16 år. I Europa er lavalderen alt fra 13 til 18 år. I USA er den derimot 18 år i noen stater, og 17 og 16 i andre. Dette innebærer at dersom du har seksuell omgang med noen under 16 år, vil dette være straffbart. Etter straffeloven straffes seksuell omgang med noen under 16 år med fengsel inntil 6 år. Straffen kan være enda strengere dersom vedkommende er yngre enn 14 år.


Hva sier loven?

Det følger av § 302 at seksuell omgang med barn under 16 straffes med fengsel inntil 6 år.

§ 302. Seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år

Den som har seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, straffes med fengsel inntil 6 år, hvis ikke forholdet også rammes av andre bestemmelser. På samme måte straffes den som får et barn mellom 14 og 16 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

Merk at det kun er det krav om «seksuell omgang», noe som ikke bare omfatter ikke bare samleie. Etter § 304 straffes også «seksuell handling» med noen mellom 14-16 år med fengsel inntil 3 år. Dette er mindre alvorlige seksuelle handlinger som for eksempel intens beføling.

Videre følger det av § 299 at seksuell omgang med barn under 14 år automatisk kategoriseres som voldtekt. Dette er for å markere alvoret i å ha seksuell omgang med noen under 14 år. Også her vil ikke bare samleie være straffbart, men også andre mindre alvorlige seksuelle handlinger.

§ 299. Voldtekt av barn under 14 år

Med fengsel inntil 10 år straffes den som
a) har seksuell omgang med barn under 14 år,
b) får et barn under 14 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv, eller
c) foretar kvalifisert seksuell handling med barn under 14 år.

Hvorfor har vi seksuell lavalder?

Det er hovedsakelig to grunner til av vi har denne bestemmelsen. For det første skal loven beskytte barn og ungdom mot overgrep fra voksne. For det andre er formålet å beskytte barn og ungdom mot å ha sex før de er klare for det fysisk og psykisk. Den seksuelle lavalderen ble i nyere tid foreslått å bli satt ned til 15 år. Etter en vurdering kom Stortinget imidlertid til at vi skulle beholde den seksuelle lavalderen på 16 år.

Viktig unntak der partene er jevnbyrdige i alder

Seksuell omgang med noen under 16 år er imidlertid ikke alltid straffbart. Dette følger av straffeloven at den eldre part kan bli fritatt fra straff der partene er er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling. Hva som ligger i omtrent jevnbyrdig alder må bero på en konkret vurdering. En regner ut fra rettspraksis at terskelen vil ligge et sted mellom 3/4 år i aldersforskjell. Domstolene vil godta større forskjeller der parten for eksempel er 15 år enn der parten er 13 år.

Det kan også være straffritaksgrunn der den ene parten var uvitende om at personen var under 16 år. Terskelen for at uvitenhet skal føre frem er imidlertid svært høy, slik at en slik anførsel sjelden vil føre frem. Om dette unntaket kommer til anvendelse må også bero på en konkret vurdering.

 

Kilder:

Straffeloven

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.