Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hva er bistandsadvokatens rolle ved anmeldelse?

En bistandsadvokat kan hjelpe til med å vurdere om et forhold bør anmeldes og informere om hva en politianmeldelse innebærer. Advokaten vil videre inngi anmeldelsen og være med på avhør, samt gi klienten veiledning om vilkårene for å få erstatning. Ta kontakt med våre bistandsadvokater her for å finne ut mer.


Den som har vært utsatt for en straffbar handling kan ha krav på bistandsadvokat. Retten til advokathjelp inntrer allerede før anmeldelse er inngitt. Dersom man vurderer å anmelde en sak, kan man derfor kostnadsfritt kontakte en advokat for å diskutere saksforholdet og om det bør anmeldes. Dette gjelder uansett om det ender med at man ikke anmelder.

Bistandsadvokaten skal gi klienten råd og veiledning om hva en anmeldelse til politiet vil innebære, samt opplyse om konsekvensene av falsk anmeldelse. Advokaten bør da gi informasjon om avhørssituasjonen, nødvendigheten av bevissikring, vitneavhør, muligheten for henleggelse eller frifinnelse etter hovedforhandling, samt straffesakens gang til rettskraftig dom. Du kan lese mer om hva som skjer etter en anmeldelse ved å trykke på linken.

Les også vår lange artikkel om bistandsadvokatordningen.

Utgangspunktet er at klienten har rett, men ikke plikt, til å anmelde et straffbart forhold. Dersom klienten ønsker å anmelde saken, vil bistandsadvokaten på klientens vegne inngi anmeldelsen og ta kontakt med politiet for å avtale time for forklaring. Dersom klienten ønsker det, plikter bistandsadvokaten å være med på politiavhøret av klienten. Under avhøret kan klienten dersom det er behov for det, be om å få besøksforbud og voldsalarm.

Bistandsadvokaten skal gi videre klienten veiledning om vilkårene for å få tilkjent erstatning og for å få tilkjent voldsoffererstatning.

Få hjelp av våre advokater

Vi har en rekke bistandsadvokater tilknyttet denne siden som kan hjelpe deg anmelde seksualforbrytelser. Disse har mye erfaring innen arbeid som bistandsadvokater og vil også forklare deg kostnadsfritt om du har krav på fri rettshjelp eller ikke. Ta kontakt med bistandsadvokatene her.

Kilder:

www.advokat-teigstad.no: Bistandsadvokat

https://www.advokatforeningen.no/advokatetikk/god-advokatskikk/retningslinjer-for-bistandsadvokater/#Bistandsadvokatens_rolle_ved_anmeldelse

 

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.