Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hva er beviskravet for voldsoffererstatning?

I straffesaker er beviskravet at det kan bevises utover enhver rimelig og fornuftig tvil at vedkommende har begått den straffbare handlingen. For å få tilkjent voldsoffererstatning er beviskravet imidlertid lavere. Her er kravet at det klart kan sannsynliggjøres at den straffbare handlingen har funnet sted.


Forskjellen kan for eksempel illustreres med Karmøysaken. Her ble fetteren til Birgitte Tengs ikke dømt til straff, men måtte likevel betale oppreisning til Birgittes foreldre. Det kunne ikke bevises utover enhver rimelig og fornuftig tvil at han hadde begått den straffbare handlingen, men det var likevel klart sannsynlig at han hadde gjort det. Han ble derfor dømt til erstatningsansvar.

Konkret vurdering

Hva som anses som «klart sannsynlig» må bero på en konkret vurdering. Kontoret for voldsoffererstatning må ta alle bevisene i betraktning og vurdere disse under ett. Det er derfor viktig at du klarer å samle bevis for at den straffbare handlingen har skjedd, og disse må være tungtveiende nok til at de samlet gjør det klart sannsynlig at den straffbare handlingen skjedde.

Voldsoffererstatning om straffesaken er henlagt?

Det er en veldig praktisk og gunstig regel for voldsofre at beviskravet for voldsoffererstatning er lavere enn for at vedkommende straffes. Dette innebærer at du som oftest har i behold ditt erstatningskrav fra Kontoret for voldsoffererstatning, selv om straffesaken henlegges av politiet, eller gjerningsmannen frikjennes i retten.

Et eksempel finner du her: http://www.advokat-teigstad.no/13-millioner-i-erstatning-etter-henlagt-sak-om-sovevoldtekt/

Beviskravet gjelder kun den straffbare handlingen

I tillegg til at det må være klar sannsynlighetsovervekt for at den straffbare handlingen har funnet sted er det også andre vilkår. Det må ofte foreligge et økonomisk tap, og det må være årsakssammenheng mellom det økonomiske tapet og den straffbare handlingen.

Her er det ikke et krav om klar sannsynlighetsovervekt. Det er kun et krav om alminnelig sannsynlighetsovervekt. Beviskravet er dermed lavere. Vær obs på at ved for eksempel oppreisning er det ikke et vilkår om økonomisk tap.

Kilder:

Lov om voldsoffererstatning

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.