Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hva er barneporno?

Barnepornografi er fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn eller fremstillinger som seksualiserer barn. Fremstillingene kan vise barn i seksuelle situasjoner alene eller sammen med andre barn eller dyr, og involverer ofte krenkende situasjoner, tvang og vold. 


Med «barn» menes personer under 18 år. Overgriperen kan være en eller flere voksne, men i enkelte tilfeller også andre barn.

Barna som er med i slike fremstillinger har ikke samtykket til det de blir utsatt for og er dermed ofre for overgrep. Overgrepene får ofte alvorlige konsekvenser for barna i lang tid framover.

Det er strengt forbudt å se på barneporno. Den aktuelle bestemmelsen er straffeloven (2005) § 311, samt Barnekonvensjonen artikkel 34.

§ 311. Fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn

Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som
a) produserer fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn,
b) utgir, tilbyr, selger, overlater til en annen, gjør tilgjengelig eller på annen måte søker å utbre fremstillinger som nevnt i bokstav a,
c) anskaffer, innfører eller besitter fremstillinger som nevnt i bokstav a, eller forsettlig skaffer seg tilgang til slikt material,
d) holder offentlig foredrag eller istandbringer offentlig forestilling eller utstilling av fremstillinger som nevnt i bokstav a, eller
e) forleder noen under 18 år til å la seg avbilde som ledd i kommersiell fremstilling av rørlige eller urørlige bilder med seksuelt innhold.

Med barn menes i denne paragrafen personer som er eller fremstår som under 18 år.

Den som uaktsomt foretar handling som nevnt i første ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 6 måneder. På samme måte straffes den innehaver eller overordnede som forsettlig eller uaktsomt unnlater å hindre at det i en virksomhet blir foretatt handling som nevnt i første ledd.

Straffen kan falle bort for den som tar og besitter et bilde av en person mellom 16 og 18 år, dersom denne har gitt sitt samtykke og de to er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling.

Kripos sine vær-varsom-regler:

  1. Ikke søk aktivt etter barneporno. Vi tar gjerne imot tips på sider du har kommet over mens du driver vanlige søk på Internett, men vi ønsker ikke at tipsere skal arbeide aktivt mot dette. Sistnevnte henger sammen med punkt 2.
  2. Det er straffbart å besitte barneporno. Dette betyr at enhver aktiv handling i forbindelse med dette, dvs. enhver nedlasting og besittelse av slike bilder/filer, vil være straffbar. Sørg derfor for å slette alle bilder/filer som er lagret på din maskin etter at du har sendt tips til oss.
  3. Det finnes en rekke begrensninger i forhold til arbeidsmetoder i saker som dette. Vi kan ikke, og vil ikke oppfordre noen til å bruke provokasjonslignende eller infiltrasjonslignende metoder ved søk etter slikt materiale.
  4. Husk at flere av disse sidene er reklamefinansiert, og at ethvert ‘klikk’ vil medføre inntekter for vedkommende som ‘eier’ sidene.

Internasjonalt problem

Ifølge ung.no viser undersøkelser at minst 100 000 nettsider inneholder barneporno, samt at nettsider med grov barnepornografi, blokkert av Kripos, får ca 15 000 norske klikk hver eneste dag. Internettets internasjonale karakter og de grenseløse mulighetene for kommunikasjon, gjør internasjonalt samarbeid helt nødvendig i arbeidet med å bekjempe spredning av barnepornografi. Den såkalte Dark room-saken er et eksempel på dette. Redd Barna og norske Kripos er store aktører  i bekjempelsen av barnepornografi.

 

 

 

 

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.