Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hva betyr medvirkning til overgrep?

I strafferettslig sammenheng menes det med «medvirkning» at man aktivt bistår eller passivt støtter en straffbar handling med ord eller gjerning, og på denne måten pådrar seg et straffansvar dersom straffebestemmelsen også omfatter medvirkning. Medvirkning til voldtekt eller overgrep betyr med andre ord at man har vært med på voldtekten eller overgrepet, uten selv å ha utført gjerningsbeskrivelsen i straffebestemmelsen. Den som har blitt utsatt for et seksuelt overgrep vil ofte ha krav på fri rettshjelp – kontakt våre advokater her.


Et eksempel på medvirkning til voldtekt/overgrep kan være der en far eller mor utsetter et barn for seksuelt overgrep, mens den andre forelderen passivt støtter handlingen.

Medvirkeransvaret er et selvstendig straffansvar. Det må i tid skje samtidig forbrytelsen planlegges eller utføres, og medvirkerens må ha ment å ”være med på” den handling som hovedmannen begår. Det er imidlertid ikke et vilkår at medvirkningen har vært nødvendig for resultatet, jf. Rt. 1989 s. 1004.

I den tidligere straffeloven (1902) ga § 205 en særskilt bestemmelse om medvirkning til seksualforbrytelser. Det het at ”straffebud i dette kapittel rammer også den som medvirker til handlingen”. I den nye straffeloven (2005) § 15 er det tatt inn et generelt straffebud om medvirkning. Bestemmelsen sier at ”et straffebud rammer også den som medvirker til at straffebudet brytes, når ikke annet er bestemt”. Ettersom det ikke er bestemt annet i straffelovens kapittel 26 om seksuallovbrudd, kan man altså straffes for medvirkning til voldtekt eller seksuelle overgrep.

Les mer om hva voldtekt er her.

Våre advokater kan hjelpe deg

Dersom du har spørsmål eller lurer på noe om seksuelle overgrep kan du kontakte våre advokater her. I mange tilfeller vil du altså ha krav på fri advokathjelp i forbindelse med seksuelle overgrep.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.