Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hvor kan jeg få hjelp etter seksuelt overgrep?

Seksuelle overgrep er gjerne vanskelig å fortelle om. Det finnes imidlertid mange hjelpetjenester du kan kontakte for hjelp etter å ha vært utsatt for seksuelt overgrep. Under følger en liste over aktuelle hjelpetjenester, samt en kort beskrivelse av hva de kan bistå med. Ta kontakt med våre bistandsadvokater her for å finne ut mer.


Hvor kan jeg få hjelp etter et seksuelt overgrep?

 • Lege
 • Overgrepsmottak
 • Politiet
 • Bistandsadvokat
 • Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO)
 • Krisesenter
 • Landsdekkende telefon for incest og seksuelt misbrukte
 • Alarmtelefon for barn og unge
 • Barnevernsvakta
 • DIXI Ressurssenter
 • Statens Barnehus
 • Utsattmann.no
 • Kors på halsen
 • Kirkens SOS
 • Helsesøster

Lege

Dersom du har vært utsatt for seksuelt overgrep, er det viktig å oppsøke lege (eller overgrepsmottak) for en generell helsesjekk for å sikre biologiske spor til en eventuell politietterforskning, samt undersøke om du er påført seksuelt overførbar smitte. Legen kan henvise videre ved behov for blant annet psykolog, kriserådgivning eller videre behandling.

Overgrepsmottak

Legeundersøkelse kan også gjennomføres på overgrepsmottak. Personellet er spesialutdannet og har taushetsplikt. De skal ivareta din helse og øvrige rettigheter, samt sikre biologiske bevis til en eventuell politietterforskning.

Finn ditt lokale overgrepsmottak her.

Politiet

Dersom du har vært utsatt for et seksuelt overgrep, bør du kontakte nærmeste politistasjon så raskt som mulig og anmelde forholdet. Dersom du ønsker hjelp til å vurdere om forholdet bør anmeldes eller med selve anmeldelsen, kan du kontakte en bistandsadvokat.

Politiets fellesnummer: 02800

Les mer: Hva er bistandsadvokatens rolle ved anmeldelse?

Les mer: Hvorfor skal jeg anmelde seksuelle overgrep?

Bistandsadvokat

Ofre for seksuelle overgrep er blant dem som ofte har krav på bistandsadvokat dekket av det offentlige. Bistandsadvokatens oppgave er kort fortalt å ivareta fornærmedes interesser i saken.

Les mer: Hva gjør en bistandsadvokat?

Vi har en rekke bistandsadvokater tilknyttet denne siden som kan hjelpe deg – ta kontakt med dem her.

Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO)

Sentrene mot incest og seksuelle overgrep hjelper utsatte og pårørende med å bearbeide overgrep og senvirkninger. Dette gjør de etter prinsippet om hjelp til selvhjelp, og tilbyr derfor ikke behandling. Du kan ta kontakt for rådgivning over telefon, avtale individuelle samtaler, delta på gruppetilbud, temamøter, samt sosiale aktivitetstilbud.

Det finnes 22 sentre fordelt utover hele landet.

Oversikt over hjelpetilbud.

Krisesenter

Krisesenteret er et tilbud for kvinner, menn og barn som har blitt utsatt for vold. Personalet har særlig kompetanse på å gi sikkerhet, råd og veiledning ved vold i nære relasjoner.

Det finnes totalt 46 krisesentre fordelt over hele landet.

Les mer: Hva gjør et krisesenter?

Landsdekkende telefon for incest og seksuelt misbrukte

Landsdekkende telefon for incest og seksuelt misbrukte skal hjelpe seksuelt misbrukte til å bedre sin livskvalitet, og bidra til å redusere seksuelle overgrep mot barn og unge. Telefonen drives og betjenes av Incestsenteret i Vestfold.

Telefon: 80 05 70 00

Alarmtelefon for barn og unge

Alarmtelefonen tar imot samtaler fra barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep, samt voksne som er bekymret for at et barn er i en slik situasjon. Alle telefoner blir besvart av voksne med lang erfaring. De kan hjelpe til med å kontakte politi eller legevakt, sende bekymringsmelding til det lokale barnevernet, ta kontakt med andre hjelpetjenester og gi råd om hvordan du kan få hjelp fra andre.

Telefon: 116111

Barnevernet

Barnevernet har egne kompetanseteam som spesialiserer seg på seksuelle overgrep. Du kan ringe både anonymt og under fullt navn.

På dagtid (ofte fram til 15.30) kontakter du ditt lokale barnevern.

På kveldstid kan du kontakte din lokale barnevernsvakt eller ringe Alarmtelefon for barn og unge på 116111 (se over).

Barnevernsvakta

Barnevernvaktene er barnevernets akuttberedskap på kveldstid og i helger. Hovedoppgaven er å hjelpe barn under 18 år og familier som trenger hjelp raskt. De kan gi beskyttelse, kriserådgivning og kan ved alvorlige problemer komme hjem til deg. Du kan ta kontakt med barnevernsvakta anonymt.

Finn din lokale barnevernsvakt her.

DIXI Ressurssenter

DIXI Ressurssenter arbeider for å hjelpe voldtektsofre og deres pårørende, spre informasjon om senvirkninger, samt drive forebyggende arbeid. De kan enten hjelpe deg direkte eller gi deg råd og veiledning for å komme deg videre.

Mail: dixi@dixioslo.no

Telefon: 22 44 40 50

Mobil: 930 58 070

Statens Barnehus

Statens Barnehus er et tilbud til barn og unge som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep, der det foreligger en politianmeldelse. Barnehusene gjennomfører tilrettelagte avhør, legeundersøkelser, gir råd og veiledning og har en utadrettet virksomhet. Du kan kontakte Statens Barnehus anonymt.

Det er til nå opprettet 11 barnehus spredt omkring i Norge. De ligger i Bergen, Bodø, Hamar, Moss, Oslo, Sandefjord, Stavanger, Tromsø, Trondheim og Ålesund.

Les mer: Hva er Statens Barnehus?

Utsattmann.no

Utsattmann.no er et nettsted som retter seg mot menn/gutter som har vært utsatt for overgrep i oppveksten. Her kan de utsatte og deres pårørende få informasjon om seksuelle overgrep, samt lese andre utsattes historier og benytte en anonym spørsmål- og svartjeneste.

Kors på halsen

Kors på halsen er et nasjonalt samtaletilbud etablert av Røde Kors for personer opp til 18 år. Her kan du anonymt snakke med en voksen om det du har opplevd. Vedkommende vil ha taushetsplikt om det du forteller. Tjenesten er gratis og du kan ta kontakt via telefon, chat eller mail.

Telefon: 800 333 21

Chat, mail og forum: www.korspahalsen.no

Kirkens SOS

Kirkens SOS er Norges største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett. Deres mål er å hjelpe personer som er i følelsesmessig- eller eksistensiell krise.

Telefon: 22 40 00 40.

Skriv SOS-melding eller ta kontakt via chat på SOS-chat.

Helsesøster 

Helsesøster på skolen din eller på helsestasjon for ungdom har god kunnskap og kan gi råd og veiledning dersom du har vært utsatt for overgrep. Vedkommende er vant til å snakke om det meste og har taushetsplikt. De fleste helsestasjoner har tilbud til ungdom mellom 13 og 20 år, mens enkelte steder er tilbyr helsetjenester til personer opp til 25 år.

Få hjelp av våre advokater

Vi har en rekke bistandsadvokater tilknyttet denne siden som kan hjelpe deg anmelde seksualforbrytelser. Disse har mye erfaring innen arbeid som bistandsadvokater og vil også forklare deg kostnadsfritt om du har krav på fri rettshjelp eller ikke. Ta kontakt med bistandsadvokatene her.


Kilder:

https://www.bufdir.no/vold/Krisesentre_incestsentre_og_botilbud_for_utsatt_ungdom/Sentre_mot_incest_og_seksuelle_overgrep/

http://www.incest80057000.no/om-oss/

http://www.116111.no/info/

 

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.