Gå til hovedinnhold Gå til søk

Har jeg rett til bistandsadvokat etter familievold?

Vold i nære relasjoner eller familievold innebærer vold, trusler, etc., mot ektefeller, barn, noen i husstand, og lignende. Dette er straffbart etter straffeloven og gir også ofte fornærmede krav på voldsoffererstatning. I slike saker har fornærmede rett til å få oppnevnt gratis bistandsadvokat som finansieres av staten. Bistandsadvokaten skal ivareta fornærmedes rettigheter under alle sakens stadier. Ta kontakt med våre bistandsadvokater her for å finne ut mer.


Hva er straffelovens definisjon av familievold?

Det følger av straffeloven § 282 at familievold straffes med fengsel inntil 6 år. Dette omfatter den som ved trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold eller andre krenkelser, alvorlig eller gjentatt mishandler sin nåværende eller tidligere ektefelle eller samboer, sin eller nåværende eller tidligere ektefelles eller samboers slektning i rett nedstigende linje, sin slektning i rett oppstigende linje, noen i sin husstand, eller noen i sin omsorg.

Krav på bistandsadvokat

Det følger av straffeprosessloven at fornærmede har krav på bistandsadvokat ved overtredelse av paragrafen over. Fornærmede som mener de har blitt utsatt for familievold har dermed rett til gratis bistandsadvokat som fører saken på deres vegne.

Oppgaven til bistandsadvokaten er å ivareta fornærmedes interesser under alle sakens stadier. Dette innebærer bistand under anmeldelse, etterforskning og under en eventuell rettsak. Det er ikke noe krav om at man vinner frem med anmeldelsen. Bistandsadvokaten vil uansett være gratis.

Du har også rett til bistandsadvokat kun for å få rådføring i om du burde anmelde eller ikke. Dette innebærer at du kan oppsøke en bistandsadvokat, få råd og velge å ikke anmelde, men fortsatt få bistanden betalt av staten.

Av den grunn vil det være en stor fordel å oppsøke bistandsadvokat allerede før du har anmeldt saken. På denne måten får du tidligst mulig profesjonell hjelp og veiledning.

I saker om familievold vil det også være veldig aktuelt å søke om voldsoffererstatning. Dette er en statlig institusjon som vil utbetale deg penger dersom du kan bevise med klar sannsynlighetsovervekt at du har blitt utsatt for familievold og at dette har ført til forskjellige økonomiske tap på din side. Bistandsadvokater har god erfaring med å søke om voldsoffererstatning og vil hjelpe deg også med dette.

Retten kan oppnevne en bistandsadvokat til deg. Du kan imidlertid selv velge hvem som skal representere deg som bistandsadvokat. I de fleste tilfeller vil det lønne seg å gjøre litt undersøkelser selv å finne den beste bistandsadvokaten innenfor ditt saksområde. Det er varierende hvor mye erfaring, og hvor dyktige, forskjellige bistandsadvokater er.

Få hjelp av våre advokater

Vi har en rekke bistandsadvokater tilknyttet denne siden som kan hjelpe deg anmelde seksualforbrytelser. Disse har mye erfaring innen arbeid som bistandsadvokater og vil også forklare deg kostnadsfritt om du har krav på fri rettshjelp eller ikke. Ta kontakt med bistandsadvokatene her.

Kilder:

Straffeprosessloven

http://www.advokat-teigstad.no/oppreisning/vold-i-naere-relasjoner-familievold/

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.