Gå til hovedinnhold Gå til søk

Har jeg krav på bistandsadvokat ved nettovergrep?

Dersom du har blitt utsatt for seksuelle overgrep over internett vil du mest sannsynlig ha krav på bistandsadvokat dekket av staten. Advokaten hjelper til under hele prosessen, fra anmeldelse til eventuelle erstatningskrav, og fungerer som bindeledd mellom fornærmede og politiet. Ta kontakt med våre advokater ved spørsmål om nettovergrep her.


Seksuelle overgrep over internet har ulik alvorlighetsgrad. De groveste tilfellene, for eksempel ved nettvoldtekt eller der barn er involvert, gir krav på bistandsadvokat dekket av det offentlige.

Nettvoldtekt

Dersom du gjennom internett har blitt presset eller truet til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med deg selv, regnes dette etter straffeloven som voldtekt. I disse tilfellene vil også voksne ha krav på bistandsadvokat dekket av staten.

Truslene kan være av ulik karakter. Et typetilfelle er ifølge rettspraksis at overgriperen truer med å publisere tidligere anskaffede bilder og/eller filmer av fornærmede på internett dersom ikke fornærmede sender nye bilder eller filmer der hun eller han gjør seksuelle handlinger med seg selv. I andre saker kan overgriperen ha truet med drap eller fysisk vold i stedet.

Etter straffeprosessloven § 107 a (1) bokstav a har den som er utsatt for voldtekt krav på bistandsadvokat. Bestemmelsen omfatter også nettvoldtekt og forsøk på nettvoldtekt.

Seksuelle overgrep mot barn på nettet

Dersom du er utsatt for seksuelle overgrep over nettet og er under 16 år vil du i de aller fleste tilfeller ha krav på bistandsadvokat dekket av det offentlige. Også forsøk på slike overgrep er straffbart og du har derfor de samme rettighetene dersom handlingene ikke ble fullbyrdet.

Det er alderen din da den straffbare hendelsen fant sted som er avgjørende for om saken gjelder overgrep mot «barn». Voksne har med andre ord krav på bistandsadvokat dersom overgrepet fant sted da de var under 16.

Ta kontakt med våre advokater her

Dersom du har spørsmål eller lurer på noe om anmeldelse av nettovergrep kan du kontakte våre advokater her. I mange tilfeller vil du altså ha krav på fri advokathjelp i forbindelse med nettovergrep.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.