Gå til hovedinnhold Gå til søk

Har man krav på gratis advokat etter seksualforbrytelser?

Mange som har blitt utsatt for overgrep av seksuell karakter er usikre på om de skal anmelde gjerningsmannen eller ikke. I den forbindelse lurer mange på om de har krav på gratis advokat til å hjelpe til med denne vurderingen.

Advokaten kan bistå under anmeldelse, etterforskning, rettssak, søknad om erstatning etc. Dermed vil det være mye lettere å føre saken via en advokat enn om man skulle gjøre det alene. I en del seksualforbrytelser har man krav på gratis advokat. Vi vil nevne hvilke tilfeller under. Ta kontakt med våre bistandsadvokater her for å finne ut mer.


Gratis advokat i de mer alvorlige tilfellene

I hvilke tilfeller man har gratis advokat etter seksualforbrytelser følger av rettshjelploven og straffeprosessloven. Systemet lovgiver legger opp til er at man bare har krav på gratis advokat i de mest alvorlige tilfellene. Her mener vel lovgiver at fornærmede som har vært offer for en alvorlig seksualforbrytelse fortjener et ytterligere prosessuelt vern.

For det første vil du ha krav på gratis advokat hvis du har blitt utsatt for voldtekt. Voldtekt omfatter grovt sett enhver form for samleie mot din vilje, men det må ha skjedd ved vold/tvang eller om du var ute av stand til å motsette deg deg. Men også feks ufrivillig oralsex, etc, vil være voldtekt. Les mer om hva som utgjør voldtekt her.

Dersom du er under 16 år og har hatt seksuell omfang med en person som er endel eldre vil du også ha krav på gratis advokat. Andre tilfeller der du vil ha krav på gratis advokat er for eksempel ved tilfeller av incest eller ved misbruk av overmaktsforhold.

Hva vil advokaten hjelpe deg med?

Dersom du har krav på gratis advokat vil advokaten hjelpe deg med alle sider av saken. Dette vil være allerede fra starten der du vurderer om du skal anmelde eller ikke. Selv om du ikke anmelder, vil du ha krav på gratis advokat.

Videre i saken vil advokaten hjelpe til under etterforskningen, eventuell rettssak, etc. Advokatene man kan velge mellom kalles bistandsadvokater. Dette er advokater som er eksperter på å bistå ofre for straffbare handlinger, og har dermed god erfaring innenfor området.

Advokaten vil også ha ansvaret for å hjelpe deg søke om voldsoffererstatning. Dette er en statlig ordning hvor man kan få erstatning fra staten som følge av å ha vært utsatt for en straffbar handling.

Dersom du mener du har krav på gratis advokat ut fra artikkelen over vil det altså lønne seg å benytte seg av dette tilbudet.

Få hjelp av våre advokater

Vi har en rekke bistandsadvokater tilknyttet denne siden som kan hjelpe deg anmelde seksualforbrytelser. Disse har mye erfaring innen arbeid som bistandsadvokater og vil også forklare deg kostnadsfritt om du har krav på fri rettshjelp eller ikke. Ta kontakt med bistandsadvokatene her.

Kilde:

http://www.advokat-teigstad.no/bistandsadvokat/seksuelle-overgrep/

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.