Gå til hovedinnhold Gå til søk

Kan jeg få gratis advokat etter vold i nære relasjoner?

Dersom du har blitt utsatt for familievold vil du i mange tilfeller ha krav på bistandsadvokat. Dette er en gratis advokat som finansieres av staten. Det er avgjørende at du har blitt utsatt for vold som kategoriseres som mishandling i nære relasjoner i § 282 i straffeloven. I slike tilfeller vil du også ha krav på voldsoffererstatning. Ta kontakt med våre bistandsadvokater her for å finne ut mer.


Når har jeg krav på gratis bistandsadvokat?

Det følger av straffeprosessloven § 107a at du blant annet har krav på bistandsadvokat dersom du har blitt utsatt for familievold som nevnt i straffeloven § 282. Det blir dermed avgjørende at gjerningen du har blitt utsatt for oppfyller kriteriene i denne bestemmelsen.

Av straffeloven § 282 følger det at med fengsel inntil 6 år straffes den som den som ved trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold eller andre krenkelser, alvorlig eller gjentatt mishandler

a) sin nåværende eller tidligere ektefelle eller samboer, b) sin eller nåværende eller tidligere ektefelles eller samboers slektning i rett nedstigende linje, c) sin slektning i rett oppstigende linje, d) noen i sin husstand, eller e) noen i sin omsorg.

Det er dermed tre vilkår som må være oppfylt. For det første må du ha blitt utsatt for en spesiell type straffbar handling som nevnt i bestemmelsen. For det andre må dette ha skjedd alvorlig eller gjentatte ganger. Til sist må du tilhøre en av gruppene i bokstav a-e.

Har du for eksempel gjentatte ganger blitt truet og slått av din ektefelle vil du ha krav på bistandsadvokat. Eller bor du fast hos en annen person som stadig utsetter deg for tvang eller andre krenkelser vil bestemmelsens vilkår også være oppfylt. Det samme gjelder hvis du har en far som ved vold en gang alvorlig mishandlet deg.

Merk at hvis du har blitt utsatt for annen alvorlig vold enn dette kan du i noen tilfeller ha krav på gratis bistandsadvokaten. Les mer ved å trykke på lenken.

Hva er bistandsadvokatens oppgaver?

Dersom du har krav på bistandsadvokat er det altså viktig å huske på at bistandsadvokaten er gratis under hele prosessen, også før du har anmeldt gjerningsmannen. Bistandsadvokatens oppgaver er å ivareta fornærmedes interesser. Dette vil være alt fra å utforme en anmeldelse, hjelpe deg legge frem beviser, være tilstede under avhør og eventuell hovedforhandling, kommentere etterforskningen, etc.

Bistandsadvokaten vil også kunne hjelpe deg med å utforme et eventuelt krav om besøksforbud. Når du frem med dette kravet vil gjerningsmannen ikke tillattes å bevege seg i nærheten av deg. I tillegg til dette vil bistandsadvokaten hjelpe deg søke om voldsoffererstatning. Dette er en statlig ordning hvor ofre for straffbare handlinger kan få erstatning av staten.

Dersom du har krav på bistandsadvokat vil det altså være mange fordeler ved å benytte deg av dette tilbudet.

Få hjelp av våre advokater

Vi har en rekke bistandsadvokater tilknyttet denne siden som kan hjelpe deg anmelde vold i nære relasjoner. Disse har mye erfaring innen arbeid som bistandsadvokater og vil også forklare deg kostnadsfritt om du har krav på fri rettshjelp eller ikke. Ta kontakt med bistandsadvokatene her.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.