Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hva gjør jeg hvis barnet mitt forteller om overgrep?

Dersom barnet ditt har blitt utsatt for overgrep og forteller om dette, er det viktig å beholde roen og lytte til barnet. Samtalen må skje på barnets premisser. Noter ned samtalen i dialogform så langt det er mulig. Ta deretter kontakt med offentlige hjelpeapparat som Barnevern, Barnehus eller politiet.


Samtale på barnets premisser

Det kan være mange grunner til at barn ikke forteller om overgrep. Det kan blant annet være av frykt for konsekvensene, følelse av skam eller at det er vanskelig å sette ord på. En samtale om overgrep må skje på barnets initiativ. Dersom barnet vil fortelle om noe som kan være et overgrep, er det derfor viktig å skape en anledning som passer og gi barnet full oppmerksomhet. Samtalen bør skje uten andre barn eller personer som kan gjøre barnet utrygt til stede. Barnet skal føle seg trygt når det forteller.

Samtalen må videre skje på barnets premisser. Dette innebærer at du må lytte til barnet uten å presse fram ord. Et tips er å stille så åpne spørsmål som mulig eller gi uttrykk for at dette er noe du vil høre mer om. Du kan videre snakke med barnet om hva som er greit og ikke greit i forholdet mellom barn og voksne.

Som forelder kan det vekke sterke følelsesmessige reaksjoner at barnet ditt forteller om overgrep. Ettersom redsel for foreldres reaksjon kan være en årsak til at noen barn tier om overgrep, er det svært viktig å beholde roen, selv om reaksjonen er helt naturlig. Barn er ofte sensitive overfor foreldres stressnivå. Dersom de merker at du er veldig opprørt, kan dette føre til at de holder informasjon tilbake.

Ta notater

Etter endt samtale om noe som kan være et overgrep, er det viktig å så fort som mulig notere ned hva som ble sagt. Skriv ned både det du selv har sagt og det barnet fortalte, gjerne i dialogform. Notatene kan brukes som bevismiddel og være til hjelp i en eventuell etterforskning av saken.

Kontakt politiet

Små barn er en gruppe det kan være vanskelig for å ta kontakt med politiet eller andre offentlige hjelpeapparat selv. Det er derfor svært viktig at personer som er i samtale med barn om overgrep og selvsagt også andre forhold, tar kontakt med politiet og/eller for eksempel Barnevernet eller Statens barnehus. Det man derimot ikke skal gjøre, er å kontakte mulig gjerningsperson selv. Dette kan føre til bevisforspillelse og det kan dessuten bli vanskeligere å beskytte barnet i fremtiden. Overlat heller denne oppgaven til politiet.

Les artikkelen om samværsnekt i foreldretvister der det er overgrepsmistanke. Vi har og skrevet en lengre artikkel om samvær under tilsyn i saker om overgrep på Foreldretvist.no.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.