Gå til hovedinnhold Gå til søk

Kan jeg få fri rettshjelp til å søke om voldsoffererstatning?

Voldsoffererstatning er en statlig ordning der ofre for vold og seksuelle overgrep kan få erstatning fra staten. I endel slike tilfeller vil også offeret ha krav på en bistandsadvokat som kan hjelpe dem med å anmelde gjerningsmannen samt bistå med å søke om voldsoffererstatning. Denne artikkelen vil ta for seg når du har krav på bistandsadvokat for å søke om voldsoffererstatning. Ta kontakt med våre bistandsadvokater her som kan hjelpe deg med å søke om voldsoffererstatning.


Voldsoffererstatning

Voldsoffererstatning er altså en statlig ordning hvor ofre for vold og seksuelle overgrep får erstatning fra staten. Dette er fordi gjerningsmannen ofte ikke vil ha penger til å betale. Erstatningposter kan innebære alt fra økonomisk tap som er en følge av skaden, samt blant annet oppreisning og menerstatning for psykisk skade etter f.eks overgrep. Mange er ikke klar over at de har krav på voldsoffererstatning og mister derfor muligheten til å få økonomisk kompensasjon.

Krav på fri rettshjelp for å søke om voldsoffererstatning

Når du har krav på advokat følger av rettshjelploven og straffeprosessloven. Dette vil primært være gjennom bistandsadvokatordningen. Har du krav på fri rettshjelp kan du velge en bistandsadvokat som har som oppgave å hjelpe deg under etterforskning, rettssak, etc. Dersom du har krav på bistandsadvokat vil du også ha krav på advokathjelp for å vurdere om du skal anmelde eller ikke – til og med om du ender opp med å ikke anmelde. Les mer om hva en bistandsadvokat gjør her.

Bistandsadvokaten vil også hjelpe deg med å søke om voldsoffererstatning. Dette er relativt enkelt, men det er viktig å huske på at man også må bevise med klar sannsynlighetsovervekt at hendelsen har funnet sted. Bistandsadvokatene er spesialisert på dette beviskravet, og vil hjelpe deg med å samle inn beviser. Husk at det er som vilkår for å få voldsoffererstatning at du anmelder gjerningsmannen. Dette vil også bistandsadvokaten hjelpe deg med.

Når har jeg krav på slik advokatbistand?

Du vil som oftest ha krav på slik advokatbistand ved mange tilfeller av seksuelle overgrep og grov vold. Les mer om fri rettshjelp etter overgrep her.

Dersom du har blitt voldtatt vil du alltid ha krav på fri rettshjelp til både anmeldelse og søknad om voldsoffererstatning. Du kan lese mer om hva som defineres som voldtekt her. I grove trekk er det seksuell omgang ved trusler eller der offeret var ute av stand til å motsette seg handlingen.

Les om hvorfor du alltid burde anmelde seksuelle overgrep her.

Du vil også ha krav på slik rettshjelp dersom du er under 16 år og har hatt samleie med en eldre person. Andre tilfeller du vil ha krav på slik rettshjelp er dersom du er offer for incest, misbruk av overmaktsforhold, etc.

Når det kommer til voldshendelser vil det måtte bero på en skjønnsmessig vurdering om fornærmede har krav på fri rettshjelp eller ikke. Det følger av loven at du har krav på bistandsadvokat der hvor det er grunn til å tro at du som følge av handlingen får betydelig skade på kropp eller helse. Hva som utgjør en betydelig skade må bero på en konkret vurdering, men vil kunne være tap eller vesentlig svekkelse av en sans, et viktig organ eller en viktig kroppsdel, vesentlig vansirethet, livsfarlig eller langvarig sykdom, alvorlig psykisk skade, etc.

Få hjelp av våre advokater

Vi har en rekke bistandsadvokater tilknyttet denne siden som kan hjelpe deg søke om voldsoffererstatning. Disse har mye erfaring innen arbeid som bistandsadvokater og vil også forklare deg kostnadsfritt om du har krav på fri rettshjelp eller ikke. Ta kontakt med bistandsadvokatene her.

 

Kilder:

http://www.advokat-teigstad.no/voldsoffererstatning

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.