Gå til hovedinnhold Gå til søk

Kan jeg få fri rettshjelp etter seksuelle overgrep?

Når man har krav på fri rettshjelp etter seksuelle overgrep følger hovedsaklig av rettshjelploven og straffeprosessloven. Det følger av disse lovene at du har krav på fri rettshjelp som fornærmet i en rekke tilfeller av seksuelle overgrep. Dette gjelder også fri rettshjelp til å vurdere om du skal anmelde gjerningsmannen. Ta gjerne kontakt med advokatene som er tilknyttet denne siden dersom du har spørsmål eller lurer på noe vedrørende seksuelle overgrep. Ta kontakt med våre bistandsadvokater her som kan hjelpe deg med å anmelde seksuelle overgrep.


Fri rettshjelp til å vurdere å anmelde

Når du har krav på fri rettshjelp til å vurdere å anmelde følger av rettshjelploven. Dette vil for det første være ved voldtekt. Hva som utgjør voldtekt følger av straffeloven, og er enkelt forklart enhver form for seksuell omgang. Seksuell omgang innebærer ikke bare samleie, men også blant annet enhver inntregning av for eksempel gjenstander eller fingre i kroppens hulrom. Les mer om lovens definisjon av voldtekt her. Andre tilfeller der du har rett til å anmelde er dersom du er under 16 år og har hatt seksuell omgang med en eldre person, i tilfeller ved incest, misbruk av overmaktsforhold, etc.

I slike tilfeller vil du altså ha krav på gratis advokat fra det øyeblikket du oppsøker advokaten. Advokaten vil da hjelpe deg vurdere om du skal anmelde eller ikke. Viktige momenter vil være beviser og andre omstendigheter. Dersom du tror du ikke har tilstrekkelige beviser for å bevise overgrepet, vil det uansett være mange andre gode grunner for å anmelde. Det kan blant annet være med på å få gjerningsmannen dømt i en senere overgrepssak, virke forebyggende mot nye overgrep, være viktig i rehabiliteringsprosessen, etc.

Rett til bistandsadvokat etter anmeldelse

Dersom du velger å anmelde vil reglene i straffeprosessloven regulere ditt videre krav på fri rettshjelp. Dersom du har krav på fri rettshjelp vil dette være i form av en bistandsadvokat. Det følger av loven at bistandsadvokatens oppgave er  ivareta fornærmedes interesser i forbindelse med etterforsking og hovedforhandling i saken. Bistandsadvokaten vil altså hjelpe deg under hele sakens gang. Bistandsadvokaten er gratis og finansieres av staten. Les mer om bistandsadvokatens oppgaver her.

I de tilfellene der du har krav på fri rettshjelp til å vurdere om du skal anmelde vil du også ha krav på bistandsadvokat. Du kan altså se på oversikten over i hvilke tilfeller du har krav på fri rettshjelp til å vurdere å anmelde – i disse tilfellene vil du også ha krav på gratis bistandsadvokat.

Grunnen til at staten finansierer advokatutgiftere i disse tilfellene er at overgrepet er så belastende på fornærmede at vedkommende fortjener et ytterligere prosessuelt vern.

Krav på voldsoffererstatning

Selv om ditt primære ønske sannsynligvis er å få gjerningsmannen dømt, må du ikke glemme at du også i mange tilfeller vil ha krav på voldsoffererstatning fra staten etter de fleste seksuelle overgrep. For å få voldsoffererstatning er det som oftest et vilkår at du anmelder gjerningsmannen. Bistandsadvokaten kan hjelpe deg med å søke om dette.

Få advokathjelp

Vi har flere advokater som er tilknyttet denne siden som kan hjelpe deg dersom du lurer på noe. Trykk på denne lenken for å få hjelp av advokatene våre til spørsmål om seksuelle overgrep 

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.