Gå til hovedinnhold Gå til søk

Har jeg krav på fri rettshjelp til å anmelde familievold?

Dersom du ønsker å anmelde familievold vil du i mange tilfeller ha krav på gratis advokathjelp underveis. Dette er fordi straffeprosessloven sier at ofre for vold i nære relasjoner har krav på gratis bistandsadvokat som finansieres av staten. I slike tilfeller vil også bistandsadvokaten hjelpe deg med å søke om voldsoffererstatning, som er en statlig ordning hvor du kan få erstatning utbetalt rett fra staten. Ta kontakt med våre bistandsadvokater her som kan hjelpe deg med å anmelde familievold.


Når har jeg krav på fri rettshjelp?

Straffeprosessloven sier at du har krav på gratis bistandsadvokat dersom du har blitt utsatt for vold i nære relasjoner. Det avgjørende er dermed hvordan loven kategoriserer vold i nære relasjoner. Dette reguleres i straffeloven § 282. Dersom det du har blitt utsatt for dekker gjerningsbeskrivelsen i dette straffebudet, vil du ha krav på fri rettshjelp, med andre ord en bistandsadvokat.

Det følger av bestemmelsen at straffen er inntil 6 års fengsel for den som ved trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold eller andre krenkelser, alvorlig eller gjentatt mishandler

a) sin nåværende eller tidligere ektefelle eller samboer, b) sin eller nåværende eller tidligere ektefelles eller samboers slektning i rett nedstigende linje, c) sin slektning i rett oppstigende linje, d) noen i sin husstand, eller e) noen i sin omsorg.

Det er dermed tre vilkår som må være oppfylt. For det første må det foreligge en krenkelse: det må foreligge trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold eller andre krenkelser. Videre må denne krenkelsen ha skjedd gjentatte ganger, eller så må krenkelsen være så alvorlig at kun en gang er nok. For det tredje må krenkelsen ha blitt begått av en du har nær forbindelse til, for eksempel en far, samboer, noen i din husstand, etc. Er disse tre vilkårene oppfylt vil du ha krav på voldsoffererstatning.

De typiske eksemplene der vilkårene er oppfylt er mannen som stadig vekk slår og truer konen sin, eller faren som ved vold og frihetsberøvelse over lengre perioder skader barna.

Hvordan vil bistandsadvokaten hjelpe til med anmeldelse?

Dersom du har krav på fri rettshjelp vil du kunne velge hvilken bistandsadvokat du ønsker. Du kan dermed kontakte en bistandsadvokat som vil hjelpe deg med å utforme anmeldelsen og sende den inn til politiet. Etter dette vil politiet som oftest kontakte deg og avtale et avhør med deg. Bistandsadvokaten vil være til stede under avhøret dersom du ønsker dette.

Hva som vil skje etter etterforskningen kommer an på bevisene i saken. Mener politiet at de har tilstrekkelige bevis for å domfelle den mistenkte, vil de ta ut tiltale. Det vil deretter foregå en rettssak hvor den tiltalte enten vil bli dømt eller frikjent. Dersom politiet ikke finner tilstrekkelige bevis for å ta ut tiltale, vil de henlegge saken. Dette innebærer at gjerningsmannen ikke vil bli dømt.

Hvordan anmelde familievold?

Bistandsadvokatens oppgaver er å ivareta den fornærmedes interesser. personen vil dermed hjelpe til under eventuell etterforskning og rettssak. Bistandsadvokaten kan også hjelpe deg med å søke om et eventuelt besøksforbud mot gjerningsmannen, eller søke om voldsoffererstatning. Voldsoffererstatning er en statlig ordning hvor du kan få erstatning av staten som en kompensasjon for at du har blitt utsatt for den straffbare handlingen.

Få hjelp av våre advokater

Vi har en rekke bistandsadvokater tilknyttet denne siden som kan hjelpe deg anmelde familievold. Disse har mye erfaring innen arbeid som bistandsadvokater og vil også forklare deg kostnadsfritt om du har krav på fri rettshjelp eller ikke. Ta kontakt med bistandsadvokatene her.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.