Gå til hovedinnhold Gå til søk

Kan jeg få fri rettshjelp til å anmelde voldtekt?

Ofre for voldtekt er ofte i en sårbar situasjon. For det første er det en enorm psykisk påkjenning. For det andre er det vanskelig å vite hva man skal gjøre og hvordan man skal gå frem. Ofre for voldtekt og andre overgrep er gitt rettigheter i form av gratis advokatbistand som kan hjelpe dem gjennom prosessen med anmeldelse, etterforskning og hovedforhandling. Ta kontakt med våre bistandsadvokater her som kan hjelpe deg med å anmelde voldtekt.


Fri rettshjelp til å vurdere anmeldelse

Ofre for voldtekt og andre overgrep har for det første gratis rettshjelp til å vurdere om de skal anmelde. Dette følger av rettshjelpsloven. Dette innebærer at du kan oppsøke en advokat, få råd om du burde anmelde eller ikke, og få dette finansiert av staten. Selv om du velger å ikke anmelde overgrepet vil du få advokatutgiftene dekket.

Mange velger å ikke anmelde fordi de er redde for at bevisene ikke er tilstrekkelige. Det er imidlertid flere gode grunner for å anmelde. Blant annet blir politiet obs på gjerningsmannen, det kan være med på å felle gjerningsmannen i andre voldtektssaker, det er et krav for å få voldsoffererstatning, og det kan være viktig i rehabliteringsprosessen.

Fri rettshjelp til videre advokatbistand

Dersom du velger å anmelde forholdet vil du også ha krav på fri rettshjelp i den videre saksgangen. Det følger av straffeprosessloven at du nå vil ha krav på bistandsadvokat i den videre prosessen. Bistandsadvokatens oppgave er å hjelpe deg under etterforskning, rettssak, etc.

Bistandsadvokaten vil også hjelpe deg med å søke om eventuell voldsoffererstatning. Dette er en statlig erstatningsordning hvor du kan få økonomisk kompensasjon fra staten som følge av den straffbare handlingen du ble påført.

Oppsummert har du dermed krav på fri rettshjelp under hele sakens gang dersom du har blitt utsatt for voldtekt eller andre overgrep. Som følge av den belastende påkjenningen en slik hendelse påfører utgjør dette en viktig prossesuell trygghet.

Få hjelp av våre advokater

Vi har en rekke bistandsadvokater tilknyttet denne siden som kan hjelpe deg anmelde familievold. Disse har mye erfaring innen arbeid som bistandsadvokater og vil også forklare deg kostnadsfritt om du har krav på fri rettshjelp eller ikke. Ta kontakt med bistandsadvokatene her.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.