Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hvordan finne advokat ved voldsoffererstatning?

Ofre for familievold og seksuelle overgrep har i mange tilfeller krav på voldsoffererstatning. For å få gjennomslag for dine erstatningsposter vil det ofte være lurt å kontakte en advokat. Det lønner seg å finne en advokat som har erfaring innen området, som vet hvilke krav du kan nå frem med og ikke. Du har også i mange tilfeller rett på gratis advokat. Vi har mange bistandsadvokater tilknyttet denne siden – trykk her for å lese mer om våre bistandsadvokater.


Hva vil advokaten hjelpe meg med?

Advokaten vil hjelpe deg i hele prosessen. Dette vil innebære å sende søknad om voldsoffererstatning, innhente bevis og dokumentasjon, være med i retten, klage på eventuell henleggelse, etc.

Advokaten vil også være kjent med relevant praksis, som vil være viktig for å støtte opp om ditt erstatningskrav. Har du for eksempel blitt utsatt for vold og hevder å ha krav på erstatning for inntektstap på en viss sum, vil advokaten kunne finne dommer hvor liknende fornærmede har fått en høy erstatningssum.

Har jeg krav på gratis advokat?

Fordelen med voldsoffererstatning er at man i en del tilfeller har krav på gratis advokat. I slike tilfeller vil det jo ikke være noe økonomisk grunn til å ikke benytte seg av dette.

For det første vil man ha krav på fri rettshjelp dersom man har inntekt og formue under en viss grense. Advokaten som man kontakter ordner selv med søknaden om fri rettshjelp, slik at klienten ikke trenger å foreta seg noe angående dette.

For det andre vil en del som søker voldsoffererstatning også ha krav på bistandsadvokat. Dette er en gratis advokat som bistår fornærmede under anmeldelse, etterforskning, rettssak, og til å søke om voldsoffererstatning. Du har rett på gratis advokat blant annet dersom du har blitt utsatt for voldtekt, incest, traficking, brudd på besøksforbud, etc.

Hvordan finne en erfaren advokat ved voldsoffererstatning?

Du burde søke å finne en så kompetent advokat som mulig. Det er mange muligheter for å finne en erfaren advokat. Du kan søke på nettet, høre med advokater innen bransjen, høre med andre som tidligere har søkt om voldsoffererstatning, etc. Du kan også ta kontakt med bistandsadvokatene som er tilknyttet denne siden om du ønsker dette – les mer om bistandsadvokatene våre og når du kan få gratis bistandsadvokat her.

Kilder:

Advokatfirmaet Teigstad

Straffeprosessloven

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.