Gå til hovedinnhold Gå til søk

Får overgriperen vite at jeg har søkt om voldsoffererstatning?

Dersom du har søkt voldsoffererstatningen fra Kontoret for voldsoffererstatning (KfV), er overgriperen ikke part i erstatningssaken. Vedkommende får dermed ikke vite om søknaden i de tilfellene der forholdet ikke er anmeldt eller straffesaken er henlagt. Dette gjelder likevel ikke dersom KfV krever regress fra overgriperen. Dersom du har blitt utsatt for seksuelle overgrep har du også krav på fri rettshjelp – kontakt våre advokater her.


Dersom du har vært utsatt for en straffbar handling i form av vold, ran, trusler, frihetsberøvelse, voldtekt eller andre seksuelle overgrep, kan du ha krav på voldsoffererstatning. Det følger av voldsoffererstatningsloven § 3 første ledd at voldsoffererstatning tilkjennes etter søknad og at søknaden må fremsettes for KfV.

Gjerningsmannen er ikke part erstatningssaken. Han blir dermed ikke varslet om søknaden dersom ikke forholdet er anmeldt eller straffesaken er henlagt. Det følger imidlertid av voldsoffererstatningsloven § 3 tredje ledd at det er et vilkår for voldsoffererstatning at den straffbare handlingen er anmeldt til politiet. Bare i særlige tilfeller kan erstatning ytes selv om dette vilkåret ikke er oppfylt.

I noen tilfeller vil KfV treffe vedtak om regress fra gjerningsmannen. Dette kan skje hvor straffesaken er avgjort ved dom, forelegg eller påtaleunnlatelse. Gjerningsmannen får da naturligvis vite at det er søkt om voldsoffererstatning.  Dersom han krever det, kan han gis innsyn i enkelte av dokumentene i erstatningssaken. Dette gjelder i hovedsak vedtaket om erstatning som ligger til grunn for regresskravet, men i enkelte tilfeller også andre dokumenter. Hvilke dokumenter dette gjelder må bestemmes etter en konkret vurdering.

Får andre vite at jeg har søkt om voldsoffererstatning?

Det kan i enkelte tilfeller være nødvendig for KfV å innhente dokumentasjon utenfra i forbindelse med behandlingen av erstatningssaken. Dette kan være for eksempel NAV, forsikringsselskaper eller fylkesmannen. De instansene KfV tar kontakt med vil da få vite at du har søkt om erstatning.

Kontakt advokat dersom du har spørsmål om avhør

Den som er utsatt for overgrep vil ha krav på kostnadsfri bistandsadvokat, som også kan være med i avhør. Trykk her dersom du lurer på om du har krav på advokat i forbindelse med saken din, eller har andre spørsmål knyttet til anmeldelse.

.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.