Gå til hovedinnhold Gå til søk

Kan man få gratis advokathjelp ved seksuelle overgrep?

Den som har vært utsatt for et seksuelt overgrep vil ha krav på gratis advokathjelp fra en bistandsadvokat. Retten gjelder for fornærmede og etterlatte i saker om overtredelse av enkelte straffebud i straffeloven mv. Av bestemmelser som gjelder seksuelle overgrep kan for eksempel saker om voldtekt , misbruk av stilling og seksuell omgang med nærstående nevnes. Les mer om kostnadsfri bistandsadvokat og kom i kontakt med våre bistandsadvokater her.


Bistandsadvokatordningen innebærer at den som har vært utsatt for en straffbar handling kan ha krav på bistandsadvokat dekket av staten. Dette gjelder i hovedsak visse sedelighetsforbrytelser og familievold, men også ved voldshandlinger som har medført betydelig skade. Å bli utsatt for slike forhold er i seg selv en stor belastning. At fornærmede samtidig må forholde seg til politiet og retten kan da oppleves som en ekstra belastning. Ordningen skal slik bidra til at fornærmede er sikret advokathjelp med blant annet anmeldelse, etterforskning og straffesak, uavhengig deres økonomiske posisjon.

Les mer: Har jeg krav på bistandsadvokat etter seksuelt overgrep?

Les mer: Hvor mye koster det å ha bistandsadvokat?

Straffeprosessloven § 107a gir nærmere regler for hvilke lovbrudd som gir krav på gratis bistandsadvokat for fornærmede. Første ledd lyder slik:

Fornærmede har rett til å få oppnevnt bistandsadvokat i saker:

a) om overtredelse av straffeloven §§ 168, 253, 257, 282, 284, 291, 294, 295, 296, 299, 302, 304, 312 og 314,

b) hvor det er grunn til å tro at fornærmede som følge av handlingen får betydelig skade på kropp eller helse,

c) hvor offentlig forsvarer oppnevnes for å delta i ungdomsstormøte, jf. § 100 annet ledd annet punktum.

Av bestemmelsene som er listet opp i første ledd bokstav a), er særlig disse relevante etter seksuelle overgrep:

  • § 291 Voldtekt
  • § 294 Grovt uaktsom voldtekt
  • § 295 Misbruk av overmaktsforhold og lignende
  • § 296 Seksuell omgang med innsatte mv. i institusjon
  • § 299 Voldtekt av barn under 14 år
  • § 302 Seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år
  • § 304 Seksuell handling med barn under 16 år
  • § 312 Incest
  • § 314 Seksuell omgang mellom andre nærstående

Retten kan imidlertid også oppnevne bistandsadvokat i andre tilfeller der sakens art og alvor, hensynet til de berørte eller andre særlige forhold tilsier at det er behov for advokat, jf. straffeprosessloven § 107a tredje ledd. Dette kan for eksempel være tilfelle etter seksuelle overgrep som ikke rammes av noen av bestemmelsene over. Også da kan fornærmede ha krav på gratis advokathjelp.

Dersom du lurer på hva en bistandsadvokat kan hjelpe til med, klikk her: Hva gjør en bistandsadvokat?

Få hjelp av våre bistandsadvokater

Dersom du trenger hjelp fra en bistandsadvokat er det bare å ta kontakt med bistandsadvokatene som er tilknyttet denne siden. Trykk her for å lese mer bistandsadvokatene og i hvilke tilfeller du kvalifiserer deg til kostnadsfri bistandsadvokat.

Kilder:

Artikkel om bistandsadvokatordningen

Straffeprosessloven kap 9

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.