Gå til hovedinnhold Gå til søk

Kan jeg få fri rettshjelp etter voldtekt?

Mange forveksler fri rettshjelp med ordningen om gratis bistandsadvokat. Fri rettshjelp reguleres av rettshjelploven, mens krav på bistandsadvokat reguleres av straffeprosessloven. For ofre for overgrep og voldtekt vil bistandsadvokat være det mest aktuelle. Vær klar over at dersom du har blitt utsatt for seksuelle overgrep vil du ofte ha krav på gratis bistandsadvokat – ta kontakt med våre advokater her.


Forskjell på fri rettshjelp og rett til bistandsadvokat

Krav på bistandsadvokat skiller seg ofte fra fri rettshjelp du får etter rettshjelploven. I mange tilfeller er den frie rettshjelpen etter rettshjelploven behovsprøvd. Dette innebærer at du ofte må ha inntekt og formue under en viss grense for å ha krav på slik rettshjelp. Du må også ofte betale egenandel. I enkelte spesielle tilfeller vil du ha krav på fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue.

Dersom du først har krav på bistandsadvokat, hvilket du vil ha ved voldtekt og visse typer overgrep, vil dette kravet være absolutt. Dette innebærer at bistandsadvokaten vil være gratis uansett hvilken inntekt eller formue du har. Du må heller ikke betale noen egenandel, advokaten er fullt ut finansiert av staten. Dette medfører at advokaten vil sende en salæroppgave direkte til myndighetene, slik at du ikke trenger å legge ut for noe.

Les mer om i hvilke andre tilfeller du har krav på fri rettshjelp her. Her kan du også lese når du har krav på fri rettshjelp etter ulike seksuelle overgrep.

Hva er bistandsadvokatens oppgave?

Bistandsadvokatens oppgave er å hjelpe deg som fornærmet gjennom hele saken. Oppgavene er mangfoldige. Bistandsadvokaten vil sammen med deg være ansvarlig for å innsamle bevis, hjelp under avhør, klage på eventuell henleggelse, bistand i retten, etc. Bistandsadvokaten vil også hjelpe deg med å søke om eventuell voldsoffererstatning fra staten.

Du kan fritt velge bistandsadvokat selv, forutsatt at dette ikke medfører særlige vanske for domstolene i form av for eksempel forsinkelse. Du står også fritt til å bytte bistandsadvokat under sakens gang, dersom du ikke er fornøyd med bistandsadvokaten.

Hvorfor få hjelp av bistansadvokat?

Det er mange tekniske prosessuelle aspekter i forbindelse med en etterforskning og eventuell rettssak. Selv om politiet og påtalemyndighetene er pliktig å informere fornærmede om deres rettigheter, er det vanskelig å gjøre denne jobben perfekt. Derfor vil det være en stor fordel å ansette en bistandsadvokat som har god erfaring innen liknende saker. Bare det å for eksempel innhente tilstrekkelig bevis kan være vanskelig om man ikke vet at det må bevises utover enhver rimelig tvil at gjerningsmannen er skyldig. Bistandsadvokaten har selvfølgelig også taushetsplikt.

Ta kontakt med våre advokater her

Dersom du har spørsmål eller lurer på noe om anmeldelse av seksuelle overgrep kan du kontakte våre advokater her. I mange tilfeller vil du altså ha krav på fri advokathjelp i forbindelse med seksuelle overgrep.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.