Gå til hovedinnhold Gå til søk

Kan jeg få fri rettshjelp etter voldshendelser?

Vi opplever en del tilfeller der mennesker blir utsatt for vold. Dette kan skje på fest eller på åpen gate, fra bekjente og ukjente. I denne forbindelse lurer mange på om de har krav på fri rettshjelp etter voldshendelser. Om man har krav på fri rettshjelp beror på hvor alvorlig skaden som følge av volden er. Dersom du lurer på om du har krav på fri rettshjelp kan du også ta kontakt med våre advokater her.


Hva sier loven?

Om du har krav på fri rettshjelp eller ikke avgjøres av straffeprosessloven og rettshjelpsloven. En del vold gir grunnlag for gratis advokatbistand, men den må være av en viss art og styrke. Milde voldshendelser uten konsekvenser gir skjelden grunnlag for fri rettshjelp. I bunn og grunn beror det på en konkret vurdering av hver enkelt voldstilfelle.

Straffeprosessloven sier at man har rett på fri rettshjelp der «det er grunn til å tro at fornærmede som følge av handlingen får betydelig skade på kropp eller helse».

Det fremgår av forarbeidene at betydelig skade skal forstås i tråd med straffeloven § 11. Her fremgår det at «med betydelig skade på kropp og helse menes tap eller vesentlig svekkelse av en sans, et viktig organ eller en viktig kroppsdel, vesentlig vansirethet, livsfarlig eller langvarig sykdom, eller alvorlig psykisk skade».

Har du dermed for eksempel blitt delvis døv eller mistet en tommel som følge av volden vil skaden naturligvis være betydelig. Det samme gjelder hvis du for eksempel har fått store syreskader i ansiktet.

Mest aktuelt er imidlertid vilkårene langvarig sykdom eller alvorlig psykisk skade.

Det fremgår av rettspraksis at «sykdom» er enhver tilstand som gjør legebehandling nødvendig. Det fremgår videre av rettspraksis at 100 % sykemelding i 4 måneder vil utgjøre en langvarig sykdom. Har du dermed blitt sykemeldt i 4 måneder vil du ofte ha krav på gratis rettshjelp. Merk at dette nødvendigvis ikke er den øvre grense.

Alvorlig psykisk skade omfatter ifølge forarbeidene «alvorlige og langvarige depresjoner, tvangs- og angstnevroser, spiseforstyrrelse og lignende». Tilstander som lettere depresjoner, konsentrasjonsproblemer, irritabilitet og lettere angsttilstander omfattes derimot ikke.

Merk: Dersom du har blitt utsatt for familievold vil du likevel som oftest alltid ha krav på gratis bistandsadvokat. Det er nemlig egne regler om dette.

Hva vil den frie rettshjelpen omfatte?

Det skal dermed endel til for å få fri rettshjelp etter voldshandlinger, men det er ikke umulig. Er du i tvil kan du kontakte oss.

Dersom du har krav på fri rettshjelp vil dette omfatte nærmest all bistand du trenger i forbindelse med saken. Dette vil omfatte hjelp til å vurdere om du skal anmelde eller ikke, hjelp under etterforskningen, hjelp under eventuell rettssak, etc. Det er viktig å være oppmerksom på at du også vil få advokatutgiftene dekket selv om du velger å ikke anmelde. Personen som hjelper deg kalles en bistandsadvokat, som er en advokat som spesialiserer seg på å bistå ofre i straffesaker.

Bistandsadvokaten vil også hjelpe deg med å søke om eventuell voldsoffererstatning. Voldsoffererstatning er en statlig ordning hvor du kan få erstatning fra staten som en kompensasjon for at du har blitt utsatt for den straffbare handlingen.

Få hjelp av våre advokater

Dersom du har spørsmål eller lurer på noe om fri rettshjelp kan du kontakte våre advokater her. Disse vil hjelpe deg med å finne ut om du har krav på fri rettshjelp.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.