Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hvordan få bistandsadvokat etter voldtekt?

Voldtektsofre har krav på gratis bistandsadvokat betalt av det offentlige. Du kan selv fritt velge hvem du ønsker som bistandsadvokat. Det lønner seg å aktivt lete etter en bistandsadvokat som har erfaring innenfor ditt saksområde, slik at du er sikker på at din sak blir håndtert på best mulig måte. Om du ønsker det kan drådføre deg med våre bistandsadvokater her.


En bistandsadvokat skal ivareta rettighetene til fornærmede og etterlatte i en straffesak. Dette gjelder både på etterforskningsstadiet og under rettsaken. Under etterforskningsstadiet vil bistandsadvokaten for eksempel være til stede under politiets avhør av fornærmede. Under rettssaken kan bistandsadvokaten for eksempel stille spørsmål til tiltalte, vitner og sakkyndige.

Det offentlige betaler bistandsadvokaten, slik at det er gratis dersom du har krav på dette. Reglene om hvem som har rett på bistandsadvokat finnes i straffeprosesslovens kapitel 9a. Dette gjelder blant annet voldtektsofre, ofre for incest, barn under 16 som har blitt utsatt for seksuell omgang eller handling, etc.

Du har derfor krav på en bistandsadvokat dersom du har blitt utsatt for voldtekt.

Hvordan får jeg bistandsadvokat etter voldtekt?

Politiet skal informere deg om muligheten for å få oppnevnt bistandsadvokat ved første kontakt. I utgangspunktet er det retten som oppnevner en bistandsadvokat til deg om du ønsker dette. Du kan fritt velge om du ønsker en bistandsadvokat eller ikke.

Dersom du ønsker en bestemt advokat, skal denne oppnevnes. Retten kan altså ikke tvinge deg til å velge en spesiell advokat. Dette er en parallell til prinsippet om siktedes frie forsvarervalg.

Det vil være stor forskjell på advokaters evne og erfaring som bistandsadvokat, slik at det kan være et godt tips å aktivt lete for å finne en god og erfaren bistandsadvokat.

Få hjelp av våre bistandsadvokater

Vi har flere bistandsadvokater tilknyttet denne siden som kan hjelpe deg med spørsmål om overgrep og liknende rettsområder. Ta gjerne kontakt med våre bistandsadvokater her om du ønsker det. De kan kostnadsfritt også hjelpe deg dersom du lurer på om du har krav på fri rettshjelp.

Kilder:

Straffeprosessloven

http://www.advokat-teigstad.no/bistandsadvokat/voldtekt/

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.