Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hvordan sender jeg inn erstatningskrav i straffesak?

Alle som anmelder et straffbart forhold mottar et brev fra politiet hvor det fremgår at de har tre uker på å oversende et dokumentert erstatningskrav. Ofte spør også politiet om dette under anmeldelsen av det straffbare forholdet. Du har sannsynligvis rett på advokathjelp til å utarbeide og sende inn dette erstatningskravet til politiet slik at det blir fremmet under straffesaken. Husk også at den som er utsatt for overgrep eller familievold har krav på fri advokathjelp – kontakt våre advokater her.


Tre ukers frist for å sende erstatningskrav til politiet

Det fremgår av brevet man får fra politiet at man har 3 uker på å sende inn dokumentert erstatningskrav. Dette trenger man ikke alltid ta så bokstavelig. En etterforskning vil ta mange måneder, og det vil være tilstrekkelig at kravet oversendes før etterforskningen er ferdig og saken skal avgjøres av politiadvokaten.

Selv etter at tiltale er tatt ut bør det være mulig å kontakte politiet for å få fremmet kravet, de vil jo også her ha god tid før rettssaken er berammet. Det er imidlertid hensiktsmessig å si i fra til politiet at man har et erstatningskrav som man vil sende inn senere.

Se Advokatfirmaet Teigstad sin mal for erstatningskrav i straffesak.

Hva kan kreves i erstatning?

Det som er mest vanlig å kreve i saker om vold, ran eller seksuallovbrudd er oppreisningserstatning og behandlingsutgifter. Men man kan også kreve alt annet økonomisk tap, for eksempel inntektstap dersom det straffbare forhold har ført til at man får mindre inntekt i form av provisjon, bonus eller at man ble sykemeldt så lenge at man fikk arbeidsavklaringspenger (som kun er 66% av tidligere inntekt).

Man kan også kreve dekket eventuelle klær som ble ødelagt. Og ved varig skade kan man kreve menerstatning.

Ofte er det imidlertid oppreisningserstatning som er den mest praktiske erstatningsformen. Utmåling av oppreisning varierer etter hva slags straffbart forhold som har funnet sted, hva slags skader det er tale om og hvor grov handlingen er. I saker om vold vil det ofte være snakk om kroner 15 – 100 000. I voldtektssaker er normen kroner 150 000, men det kan tenkes unntak. I saker om seksuelle overgrep mot barn varierer oppreisningserstatning veldig.

Gratis advokathjelp til å sende inn kravet

Alle har fri rettshjelp til å sende inn erstatningskrav til politiet. Som regel vil advokaten også kostnadsfritt hjelpe deg med å kreve inn pengene via Kontoret for voldsoffererstatning, også selv om straffesaken blir henlagt.

Alle har fri rettshjelp til å sende inn erstatningskrav til politiet. Som regel vil advokaten også kostnadsfritt hjelpe deg med å kreve inn pengene via Kontoret for voldsoffererstatning, også selv om straffesaken blir henlagt. Du kan derfor kontakte en advokat som jobber med denne type saker, så vil advokaten etterspørre nødvendig dokumentasjon og utarbeide kravet på dine vegne. I mange tilfelle vil du har krav på bistandsadvokat som er med deg i retten og prosederer kravet der.

Trykk her dersom du lurer på om du har krav på gratis advokat i forbindelse med saken din, eller har andre spørsmål knyttet til erstatningskrav i straffesak.

 

Kilder:

http://www.advokat-teigstad.no/voldsoffererstatning/erstatningskrav-til-politiet/

http://www.advokat-teigstad.no/oppreisning/

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.