Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hvilken erstatning kan du få som voldtektsoffer?

Dersom du har vært utsatt for en voldtekt vil du i mange tilfeller ha krav på erstatning. Det mest aktuelle vil være å søke om erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Dersom du har vært utsatt for en voldtekt vil du også ha krav på bistandsadvokat som bistår deg med anmeldelse av straffesaken og med å kreve voldsoffererstatning. Dette er kostnadsfri advokathjelp som betales av staten – rådfør deg med våre bistandsadvokater her.


Voldtekt anses som et av de mest inngripende handlingene en person kan utsettes for. Rett i etterkant av en voldtekt er det overgrepsmottak som er der for å hjelpe voldtektsofre med å sikre bevis, psykologisk støtte, samt informasjon om hvilke rettigheter man har.

Når kan man få voldsoffererstatning?

For å dømme en person for voldtekt er det strenge beviskrav. Dette er for å unngå at uskyldige blir dømt. En må bevise utover enhver rimelig tvil at vedkommende har begått den straffbare handlingen. Dette innebærer at mange voldtektssaker blir henlagt eller at gjerningsmenn blir frikjent, selv om de faktisk har begått voldtekten.

Man bør likevel alltid anmelde voldtekt, les mer her om hvorfor dette er viktig for deg selv og for andre.

Selv om saken blir henlagt vil man fortsatt kunne ha krav på voldsoffererstatning. Dette er fordi beviskravene her er lavere. Her må det «kun» foreligge en klar sannsynlighetsovervekt for at vedkommende har begått den straffbare handlingen. Dersom du når frem med et slikt erstatningskrav vil du kunne få erstattet tapsposter som tort og svie, merutgifter, lidt inntektstap, fremtidig inntektstap, etc.

Les om krav erstatning for inntektstap etter voldtekt eller overgrep her.

Du har krav på gratis advokatbistand

I voldtektssaker vil også fornærmede ha krav på gratis advokatbistand fra en bistandsadvokat. Dette følger av straffeprosessloven. Det offentlige dekker kostnadene.

Bistandsadvokaten vil hjelpe deg under alle stadiene av saken. Dette vil være under anmeldelse av saken, under etterforskning, under en eventuell rettssak, og til å hjelpe deg med å søke om voldsoffererstatning. Oppgaven til bistandsadvokaten er hovedsakelig å ivareta dine rettigheter.

Du har til og med rett til å oppsøke en bistandsadvokat for å rådføre deg om du burde anmelde voldtekten eller ikke. Selv om du ikke anmelder, vil denne konsultasjonen være gratis.

Det vil dermed være en klar fordel å oppsøke en bistandsadvokat allerede før du anmelder saken. Dermed vil du raskere få klargjort om det er noen realitet i dine erstatningskrav, eller om det eksempelvis er foreldet eller om det foreligger såpass få bevis at kravene klart ikke vil føre frem.

Ta gjerne kontakt med våre bistandsadvokater her om du ønsker det. De kan kostnadsfritt også hjelpe deg dersom du lurer på om du har krav på fri rettshjelp.

Kilder:

Straffeprosessloven

Personskadeportalen

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.