Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hvor mye kan jeg få i erstatning etter vold?

Dersom du har blitt utsatt for vold vil du ha krav på erstatning for ditt fulle økonomiske tap samt oppreisning (erstatning for tort og svie). Dersom du søker om erstatning fra Kontoret fra voldsoffererstatning (KFV) vil du få erstatning uavhengig av om gjerningsmannen kan betale eller ikke. Ta gjerne kontakt med våre advokater for spørsmål om voldsoffererstatning eller anmeldelse her.


Hvordan går jeg frem?

Det mest aktuelle vil være å søke erstatning gjennom KFV. Dette er et statlig kontor som utbetaler erstatning på visse vilkår, og så senere krever inn pengene fra skadevolder. Du vil dermed få erstatning selv om gjerningsmannen ikke kan betale. Dette til forskjell fra et sivilt søksmål hvor du kan risikere å ikke få pengene selv om du reelt sett har vunnet frem i retten.

For å få erstatning fra KFV er det visse vilkår som må være oppfylt. Blant annet må du anmelde forholdet til politiet. Videre må det blant annet dreie seg om en personskade, hvilket sjeldent er noe problem i voldssaker. Du kan lese mer om hvordan du går frem for å få erstatning etter vold her.

Husk at forholdet må bevises med klar sannsynlighetsovervekt. Vanlige bevis vil for eksempel være journalnotater, blåmerker, vitnebevis, videobevis, tilståelse, etc. Du burde gå til legen og få dokumentert skadene så fort som mulig etter ulykken.

Hva vil jeg kunne få erstatning for?

Det de fleste lurer på når de har funnet ut hvordan de skal gå frem er hvor mye man kan få i erstatning. Dette vil variere sterkt fra hendelse til hendelse, samt ut fra hvilke konsekvenser hendelsen får fra skadevolder. Som et klart utgangspunkt vil skadelidte ha krav på erstatning for alt økonomisk tap som er en følge av hendelsen. Det er viktig å presisere at det må være en årsakssammenheng mellom det økonomiske tapet og hendelsen.

For det første vil du kunne få erstatning for dine påførte utgifter som følge av skadene du ble påført. Dette vil for eksempel innebære legeutgifter, sykehusbesøk, psykolog, etc. Videre vil du også få erstatning for påregnelige fremtidige utgifter som følge av skaden.

Dersom du som følge av skaden lider inntektstap skal du også ha erstatning for dette. Du blir eksempelvis ufør i 3 måneder og skal få erstatning for ditt økonomiske tap som følge av dette. Du vil også kunne få erstatning for inntektstap i fremtiden.

Det finnes også enkelte særskilte erstatningsposter som gis uavhengig av et økonomisk tap. Dette er menerstatning og oppreisning.

Menerstatning ytes dersom du som følge av hendelsen i et visst omfang har blitt varig medisinsk invalid. Dette er en vurdering som foretas av medisinsk ekspertise. Menerstatning er ikke er basert på økonomisk tap, men er en kompensasjon for tapt livsutfoldelse.

Oppreisning er en erstatning for tort og svie. Det er ment å kompensere for selve hendelsen. Du vil nesten alltid få erstatning for oppreisning ved siden av det økonomiske tapet.

Hvor mye kan jeg forvente?

Det er vanskelig å si noe generelt om hvor mye man kan forvente å få som følge av en voldshendelse. Dette vil i første rekke bero på ditt økonomiske tap. Har du lidt mye inntektstap og hatt store utgifter til å behandle skaden, vil du sannsynligvis også få høy erstatning for å kompensere for dette.

Hva du vil få i oppreisningserstatning vil også bero på en skjønnsmessig utmåling etter rettens skjønn. Kort fortalt kan man si at jo grovere voldssaken er, jo mer skal det utmåles i oppreisningserstatning. Ettersom det er så stor forskjell på alvorlighetsgraden i slike saker, ser man derfor at oppreisningen kan variere fra kroner 5000-10 000 til flere hundre tusen kroner for de aller mest alvorlige sakene.

Kontakt advokat dersom du har blitt utsatt for vold

Dersom du har blitt utsatt for vold og har spørsmål om dine rettigheter eller hvordan du skal gå frem kan du kontakte våre advokater. Trykk her for å komme i kontakt med våre advokater.

Kilder:

Advokatfirmaet Teigstad

Skadeserstatningsloven

 

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.