Gå til hovedinnhold Gå til søk

Er incest straffbart?

Incest innebærer seksuell omgang mellom noen man er i nær slekt med. Reglene for incest reguleres av straffeloven. Loven skiller mellom incest i tradisjonell forstand og seksuell omgang med noen en person har ansvar for. Disse reglene finnes i straffelovens § 312-314. Det er strengt forbudt å ha seksuell omgang med en slektning i nedstigende linje. Husk at ved visse overgrep har du krav på kostnadsfri bistandsadvokat – rådfør deg med våre bistandsadvokater her.


Straffeloven § 312 rammer den som har seksuell omgang med slektning i nedstigende linje, men ikke omvendt. Dette betyr at en far som har samleie med en datter vil bli rammet av denne bestemmelsen, men ikke datteren. Strafferammen er her inntil 6 år.

«Med fengsel inntil 6 år straffes den som har seksuell omgang med slektning i nedstigende linje eller får vedkommende til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv. Som slektning i nedstigende linje regnes biologiske og adopterte etterkommere.»

Straffeloven § 313 gjelder seksuell omgang mellom søsken. Strafferammen er her inntil 1 år.

«Med fengsel inntil 1 år straffes den som har seksuell omgang med bror eller søster eller får vedkommende til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.»

Straffeloven § 314 rammer den som har seksuell omgang med noen en person har ansvaret for. Strafferammen er også her opptil 6 år.

«Med fengsel inntil 6 år straffes den som
a) har seksuell omgang med fosterbarn eller stebarn, eller en person under 18 år som står under hans omsorg, myndighet eller oppsikt, eller
b) får en person nevnt i bokstav a til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.»

Disse bestemmelsene kan naturligvis suppleres av andre bestemmelser. Foretar en far seksuell omgang med for eksempel en datter under 16 år vil reglene om seksuell omgang med barn under 16 år supplere incestreglene.

Få hjelp av våre bistandsadvokater

Vi har flere bistandsadvokater tilknyttet denne siden som kan hjelpe deg med spørsmål om overgrep og liknende rettsområder. Ta gjerne kontakt med våre bistandsadvokater her om du ønsker det. De kan kostnadsfritt også hjelpe deg dersom du lurer på om du har krav på fri rettshjelp.

Kilder:

Straffeloven

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.