Gå til hovedinnhold Gå til søk

Er det voldtekt hvis jeg var for full til å si nei?

Mange jenter sitter med skyldfølelse dersom de har blitt veldig fulle på fest og noen har utnyttet seg av dette. Det vanligste er at jenta er så beruset at hun ikke klarer å si klart nei, uttrykke seg riktig, eller rett og slett er bevisstløs. En slik skyldfølelse skal man ikke ha. Ingen har rett til å utføre seksuelle handlinger med en annen person uten at denne samtykker. Dersom man som følge av søvn eller rus ikke har kunnet motsette seg handlingen har man blitt utsatt for en voldtekt. Husk at du ved overgrep har krav på kostnadsfri bistandsadvokat – Snakk med våre advokater her.


Det er voldtekt dersom man var ute av stand til å motsette seg handlingen pga. rus eller søvn

Voldtekt reguleres av straffeloven § 291. Den lyder:

Ǥ 291. Voldtekt
Med fengsel inntil 10 år straffes den som
a) skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd,
b) har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen, eller
c) ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.»

Bokstav b er den sentrale for oss. Dette innebærer for det første at dersom du har blitt så full at du har sovnet vil dette omfattes av «bevisstløs». Dersom en person da har utført samleie med deg, fingret deg, etc. vil dette være «seksuell omgang». Dette vil være voldtekt med en strafferamme på 10 – 15 år, avhengig av de nærmere omstendighetene.

Les mer: Hva er festvoldtekt?

Liknende vil det være voldtekt hvis du var så full at du «var ute av stand til å motsette deg handlingen». Eksempelvis kan du ikke klare å kommunisere selv om du er våken eller halvsove og ikke helt skjønne hva som skjer. Dette vil også være voldtekt med samme strafferamme som nevnt i avsnittet over.

Les mer: Derfor bør du anmelde voldtekten.

Problemet med slike voldtekter er at de er vanskelige å bevise. Har du blitt utsatt for en krenkende handling på fest oppfordres du å oppsøke nærmeste overgrepsmottak. Du kan lese mer om overgrepsmottak her.

Ta kontakt med våre bistandsadvokater

Vi har en rekke bistandsadvokater tilknyttet denne siden som kan hjelpe deg dersom du har spørsmål om voldtekt eller liknende rettsområder. Disse advokatene kan kostnadsfritt finne ut om du har krav på bistandsadvokat – og dersom du har dette vil all videre hjelp også være kostnadsfri. Ta kontakt med våre bistandsadvokater her.

Kilder:

Straffeloven

Advokatfirmaet Teigstad – anmelde voldtekt

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.