Gå til hovedinnhold Gå til søk

Er det strengere straff dersom man både blir voldtatt og utsatt for vold?

Noen voldtekter er særlig brutale. Der voldtekten også innebærer grov vold vil dette kunne utgjøre et straffeskjerpende moment som tilsier høyere straffutmåling. Husk at du i noen tilfeller av overgrep har krav på kostnadsfri bistandsadvokat – Ta kontakt med våre advokater her for å høre om du har krav på gratis bistandsadvokat.


Hva sier straffeloven?

Hovedregelen er at voldtekt straffes med inntil 10 år. Dette følger av straffeloven § 291. Dette betyr dog ikke at voldtekt straffes med 10 år. Men grov vold kan utgjøre et skjerpende moment i straffeutmålingen.

Under enkelte omstendigheter kan grov vold også øke strafferammen. Under noen omstendigheter øker strammerammen med fengsel inntil 15 år. Dette følger av straffeloven § 292. Dette er blant annet ved innføring av penis i skjede- eller endetarmsåpning, innføring av penis i fornærmedes munn eller innføring av gjenstand i skjede- eller endetarmsåpning.

Grov voldtekt reguleres av § 293 og har den lengste strafferammen. Her er strammerammen fengsel inntil 21 år. Det følger av bestemmelsen at ved avgjørelsen av om voldtekten er grov skal det særlig legges vekt på om den 1) er begått av flere i fellesskap, 2) den er begått på en særlig smertefull eller særlig krenkende måte, eller 3) den fornærmede som følge av handlingen dør eller får betydelig skade på kropp eller helse.

Av forarbeidene følger det at det som hovedregel er nok at et av disse vilkårene er oppfylt for å kategorisere voldtekten som grov.

Les mer: Hva er grov voldtekt?

Les mer: Strengere straff for gruppevoldtekt?

Det mest relevante for vårt spørsmål er dermed alternativ 2. Dersom voldtekten innebærer for eksempel slag mot ansiktet eller sparking, vil dette være nok til å kategorisere voldtekten som særlig smertefull eller særlig krenkende. Ut fra avsnittet over vil dermed voldtekten som hovedregel da anses som grov, og strafferammen vil dermed øke til inntil 21 års fengsel.

Ta kontakt med våre bistandsadvokater

Vi har en rekke bistandsadvokater tilknyttet denne siden som kan hjelpe deg dersom du har spørsmål om voldtekt eller liknende rettsområder. Disse advokatene kan kostnadsfritt finne ut om du har krav på bistandsadvokat – og dersom du har dette vil all videre hjelp også være kostnadsfri. Ta kontakt med våre bistandsadvokater her.

Kilder:

Straffeloven

VG – voldtektssak

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.