Gå til hovedinnhold Gå til søk

Er det straffbart å lyve om voldtekt til politiet?

Å anmelde noen for voldtekt uten at vedkommende har gjort det er ulovlig og kan straffes med fengsel. Dette innebærer at det kan få alvorlige konsekvenser dersom man falskt anklager noen for voldtekt.


Hvorfor straffes en falsk anklage om voldtekt?

Det er flere grunner til at samfunnet ønsker å straffelegge mennesker som anmelder falske voldtektsanklager. For det første har det alvorlige konsekvenser for vedkommende som blir anklaget. Voldtekt er en forkastelig handling, og vedkommendes liv vil bli tilsvarende påvirket. Det er flere eksempler på at mennesker har mistet jobben, venner og/eller familie etter slike anklager. Selv om voldtektsanklagen forsvinner vil hendelsen ofte føre til en mørk plett på personens rykte.

For det andre tar det troverdigheten bort fra ofre som faktisk har blitt voldtatt. Dersom det skjer ofte at folk ofte leverer inn falske voldtektsanklager til politiet, vil det være vanskeligere for både samfunnet og rettsvesenet å skille ut de virkelige ofrene.

Hva sier straffeloven?

Etter straffeloven § 225 er det ulovlig å anmelde en straffbar handling som ikke er begått.

En slik falsk anmeldelse kan etter samme paragraf straffes med bot eller fengsel på inntil 1 år.

Dersom personen du anmeldte ble siktet eller domfelt som følge av den uriktige anklagen, kan du straffes med bot eller fengsel i inntil 3 år i henhold til straffeloven § 222.

Dersom den uriktige anklagen anses som grov øker imidlertid strafferammen vesentlig. En slik anklage kan faktisk straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om anklagen er grov skal det legges vekt på hvilke følger anklagen har eller kunne fått, anklagens art og inhold og øvrige omstendigheter.

Det er grunn til å tro at de fleste voldtektsanklager vil anses som grove. Dette må imidlertid avgjøres fra sak til sak.

Det er også grunn til å påpeke av det svært sjeldent vil være aktuelt med 10 års fengsel for falsk anklage. Retten vil nok legge seg langt lavere.

Eksempel fra rettspraksis

For å belyse hvilken straff som vil være realistisk kan høyesterettsdommen Rt-2012-1302 nevnes. Her hadde en kvinne anmeldt en mann for en brutal vaginal og anal voldtekt. Hun hadde levert inn klær til politiet som var revet i stykker for å underbygge påstanden.

Mannen ble pågrepet og satt i varetekt i to døgn. Han fikk besøksforbud mot kvinnen og mistet også jobben. Etter 10 måneder ble saken henlagt grunnet manglende bevis.

Kvinnen innrømmet to år senere at anmeldensen var falsk. Høyesterett ila henne en straff på 7 måneders fengsel. Tre av disse var ubetinget med en prøvetid på to år.

Høyesterettsavgjørelser er rettningsgivende for alle landets domstoler hvilket medfører at strafferammen vil ligge rundt dette, naturligvis avhengig av anklagens art og dens følger. I saken over var det også formildende omstendigheter at kvinnen hadde tilstått og hadde hovedomsorgen for to barn.

Bør jeg være redd for å bli dømt for falsk anklage dersom politiet ikke tror meg?

Du trenger ikke være redd for å bli dømt for falsk anklage dersom du har blitt voldtatt og politiet ikke tror deg. Dette ville ikke vært en heldig rettstilstand. Du kan lese mer om dette ved å trykke på lenken.

Ta kontakt med våre advokater her

Dersom du har spørsmål eller lurer på noe om anmeldelse av seksuelle overgrep kan du kontakte våre advokater. I mange tilfeller vil du altså ha krav på fri advokathjelp i forbindelse med seksuelle overgrep.

Kilder:

Lovdata

Straffeloven

 

 

 

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.