Gå til hovedinnhold Gå til søk

Er det straffbart å ha sex med mindreårige hvis jeg var uvitende om alder?

Den seksuelle lavalderen i Norge er 16 år. Den som har seksuell omgang med en person mellom 14 og 16 år, straffes med fengsel inntil 6 år. Har du seksuell omgang med en person under 14 år vil strafferammen øke til 10 års fengsel, og i mange tilfeller vil strafferammen være fengsel inntil 15 eller 21 år. Har du seksuell omgang med en person under 14 år vil dette også automatisk kategoriseres som voldtekt.


Men hva om personen var uvitende om alderen? I mange tilfeller, særlig der personen er nærme 16 år kan det være vanskelig for gjerningsmannen å være klar over at vedkommende er under 16. Der personen under 16  for eksempel ser eldre ut og oppfordrer den andre personen til å ha seksuell omgang kan dette også skje. Straffeloven har imidlertid uansett en svært høy terskel for å straffritak på grunn av gjerningsmannens uvitenhet, slik at uvitenhet om personens alder sjelden vil være en unnskyldningsgrunn.

Hva sier straffeloven?

Det følger av straffeloven § 307 at uvitenhet om barnets riktige alder ikke til straffrihet hvis tiltalte på noe punkt kan klandres for sin uvitenhet.

Les mer om seksuelle overgrep på forsiden.

I forarbeidene til straffeloven uttales det at dette er et særskilt strengt aktsomhetskrav hvor det er tilstrekkelig at tiltalte har utvist den letteste graden av uaktsomhet for å bli holdt ansvarlig for sin uvitenhet. Det er dermed en svært høy terskel for å komme seg unna med uvitenhet.

Et eksempel på frifinnelse er en dom fra 1970 der en 21 år gammel, tidligere ustraffet lærer i et bryllup ble kjent med en ung pike på vel 15 år og 6 måneder og hadde samleie med henne samme kveld. Personen ble frifunnet på grunnlag av uvitenhet.

Et eksempel på at en person ikke ble frifunnet er en dom fra 1981. Her uttalte Høyesterett at det klart ikke var tilstrekkelig til frifinnelse at personen under 16 på tiltaltes forespørsel hadde uttalt at han var over 16 år.

Alt i alt må det gjøres en konkret vurdering hvor terskelen for fritak er høy.

Vær oppmerksom på at det også kan være straffrihetsgrunn dersom gjerningsmannen er omtrent jevnbyrdig med den andre personen. Du kan lese mer om straffritak som følge av jevnbyrdig alder her.

Kilder:

Straffeloven

 

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.