Gå til hovedinnhold Gå til søk

Er det voldtekt om kjæresten din fingrer deg mot din vilje?

Hva som regnes som voldtekt er definert i straffeloven § 291. Etter denne bestemmelsen har det ingen betydning hva slags forhold fornærmede har til gjerningspersonen. Dette innebærer at dersom kjæresten din fingrer deg mot din vilje, utgjør dette en voldtekt i straffelovens forstand. Husk at ved enkelte overgrep kan du ha krav på gratis bistandsadvokat – Ta kontakt med våre advokater her for å høre om du har krav på gratis bistandsadvokat.  


Hva sier straffeloven?

Det følger av straffeloven § 291 at den som skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd, eller med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen, kan straffes med fengsel inntil 10 år. Dette er definisjonen på voldtekt.

For det første må det dermed foreligge seksuell omgang. Dette innbefatter for det første samleie, men også andre seksuelle aktiviteter som fingring. Dette innebærer at fingring omfattes av voldtektsbestemmelsen.

For  det andre må dette gjøres ved vold eller ved truende atferd, eller mens du er bevisstløs eller ute av stand til å motsette deg handlingen. Dette innebærer at dersom for eksempel kjæresten din fingrer deg mens du sover eller er overstadig beruset og ute av stand til å motsette seg handlingen, vil det være voldtekt. Det samme vil gjelde dersom han tvinger deg fysisk eller psykisk til å la han fingre deg.

Dersom det ikke er tale om søvn, rus, vold eller trusler, vil det likevel være straffbart etter straffebudet om seksuell handling uten samtykke.

Ta kontakt med våre bistandsadvokater

Vi har en rekke bistandsadvokater tilknyttet denne siden som kan hjelpe deg dersom du har spørsmål om overgrep eller liknende rettsområder. Disse advokatene kan kostnadsfritt finne ut om du har krav på bistandsadvokat – og dersom du har dette vil all videre hjelp også være kostnadsfri. Ta kontakt med våre bistandsadvokater her.

Kilder:

Straffeloven

Advokatfirmaet Teigstad

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.