Gå til hovedinnhold Gå til søk

Hvordan kan en bistandsadvokat hjelpe meg med anmeldelse?

Dersom du har blitt utsatt for visse former for seksuelle overgrep eller vold vil du ha krav på gratis bistandsadvokat. Dette finansieres av staten. I slike tilfeller vil bistandsadvokaten hjelpe deg med å vurdere om du skal anmelde, og hjelpe til under eventuell etterforskning og rettssak. Bistandsadvokaten vil også kunne hjelpe deg med å søke om voldsoffererstatning. Dette er en gratis erstatningsordning som finansieres av staten.

Dersom du har krav på bistandsadvokat vil all advokathjelp være kostnadsfri – trykk her for å kontakte våre advokater for å finne ut om du har krav på fri rettshjelp.


Når har jeg krav på bistandsadvokat hvis jeg vil anmelde?

Du vil ikke alltid ha krav på gratis bistandsadvokat. Dette er kun forbeholdt ofrene i de mest alvorlige straffbare handlingene. Når man har krav på bistandsadvokat følger hovedsakelig av straffeprosessloven. Her står det at fornærmede har krav på gratis bistandsadvokat i tilfeller av anmeldelse av voldtekt, incest, overgrep mot mindreårige, etc.

Når det kommer til voldshendelser har fornærmede krav på bistandsadvokat der det er grunn til å tro at fornærmede som følge av handlingen får betydelig skade på kropp eller helse. Det må dermed bero på en konkret vurdering om man har krav på bistandsadvokat i voldstilfellene, men terskelen er ganske høy. Dersom du har blitt utsatt for familievold vil du likevel alltid ha krav på gratis bistandsadvokat.

Hva kan bistandsadvokaten gjøre?

Dersom du mener du har krav på bistandsadvokat vil det være lurt å finne en bistandsadvokat så fort som mulig. På denne måten vil bistandsadvokaten raskest mulig kunne hjelpe til med å sikre beviser, vurdere om du skal anmelde, søke om voldsoffererstatning, etc. Du kan selv velge hvilken bistandsadvokat du ønsker.

Hovedoppgaven til bistandsadvokaten er å ivareta fornærmedes interesser. Personen vil dermed bistå med alt som har med saken å gjøre. Hvis du oppsøker en bistandsadvokat før du har anmeldt vil de fleste bistandsadvokater utforme anmeldelsen for deg og sende den til politiet. Bistandsadvokaten vil videre kunne få innsyn i politiets etterforskning og supplere denne med ytterligere beviser eller kommentarer. Bistandsadvokaten vil også kunne være til stede under politiets avhør for å se at disse går riktig for seg. Hvis det utvikler seg til å bli en rettssak vil bistandsadvokaten der kunne stille spørsmål til vitner, etc.

Bistandsadvokaten vil også søke om voldsoffererstatning for deg.

Kontakt våre bistandsadvokater

Vi har en rekke erfarne advokater tilknyttet denne siden som kan hjelpe deg dersom du ønsker dette. Dette kan være alt fra å vurdere om du skal anmelde, hjelp til anmeldelse, søknad om voldsoffererstatning og videre saksgang – trykk her for å lese mer om våre bistandsadvokater.

Vi bruker informasjonskapsler for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Les personvernvilkår.